2024-01-31

PELKES SAUGOKIME KARTU

Pelkė žiemą. S. Sidabro nuotrauka.

Vasario 2-ąją minint Pasaulinę pelkių dieną, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nori atkreipti visuomenės dėmesį į pelkių apsaugą Lietuvoje. Pelkės dar vadinamas planetos inkstais, nes švarina požeminį vandenį, padeda mažinti klimato kaitą. Šių metų Pasaulinės pelkių dienos šūkis yra „Šlapynės ir žmogaus gerovė“.

Šis šūkis pabrėžia, kad pelkės, šlapynės yra ypatingos ekosistemos, teikiančios įvairią ekologinę, socialinę ir ekonominę naudą, įskaitant jų esminį indėlį į klimato kaitos švelninimą.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė dr. Agnė Jasinavičiūtė akcentuoja, kad šlapynės biologiniu požiūriu yra vienos įvairiausių, dinamiškiausių ir produktyviausių ekosistemų Europoje, tačiau dėl intensyvios antropogenizacijos joms joms kyla didelė grėsmė. Per pastaruosius 100 metų jau išnyko apie 80 % Europos šlapžemių. Likusios šlapynės dėl žmogaus veiklos iš esmės sunyko ir yra labai pažeidžiamos dėl besikeičiančio klimato. Norint išsaugoti šią gyvybiškai svarbią mūsų natūralios gyvybės palaikymo sistemos dalį, reikia skubiai apsaugoti nedaugelį likusių sveikų pelkių ir gerokai išplėsti pelkių atkūrimą visoje Europoje.

Siekiant išsaugoti išlikusias pelkes, nemažai jų įtraukta į Europos Sąjungos saugomų teritorijų NATURA 2000 tinklą, taip pat šlapžemės saugomos pagal RAMSAR konvenciją. Pelkėms išsaugoti steigiami telmologiniai draustiniai.

Moksliniai tyrimai byloja, kad nuo XX amžiaus pr. prarasta daugiau nei pusė pasaulio šlapžemių (www.ramsar.org). Stebint drastiškus jų naikinimo tempus, 1971 m. vasario 2 d. Irano mieste Ramsare buvo pasirašyta Ramsaro konvencija – tarptautinė sutartis, kuria įsipareigojama vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu saugoti ir atsakingai naudoti ypatingos svarbos pasaulio šlapžemes. Šlapžemės - tai įvairių tipų pelkės, šlapios pievos, ežerynai, upių deltos, lagūnos ir t.t.

Ramsaro konvenciją yra pasirašę 170 šalių, jų tarpe ir Lietuva, tai padariusi 1993 m. Į Ramsaro tarptautinės svarbos šlapžemių sąrašą yra įtrauktos ir 7 Lietuvos šlapžemės, kurių bendras plotas daugiau nei 65 tūkst. ha ( apie 1 proc. šalies ploto). Tai Čepkelių, Kamanų, Viešvilės gamtiniai rezervatai ir Žuvinto biosferos rezervatas, taip pat Nemuno deltos regioninis parkas, Girutiškio pelkė ir Adutiškio – Svylos – Birvėtos šlapžemių kompleksas.

Neseniai ENCA (European Network of Heads of Nature Conservation Agencies) (liet. Europos gamtos apsaugos agentūrų vadovų tinklas) parengė rekomendacijas Europos saugomoms teritorijoms apie upių ir pakrančių pelkių atkūrimą Europoje. Dokumentą galima pamatyti čia

Pasaulinę pelkių dieną saugomų teritorijų direkcijos pasitinka gamtosauginiais renginiais. Platesnę informaciją apie žygius rasite nacionalinių ir regioninių parkų, gamtinių rezervatų interneto svetainėse, FB paskyrose arba užsukę į saugomų teritorijų lankytojų centrus.

Vasario 3 d. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija Snieginio telmologiniame draustinyje organizuoja pelkės tvarkymo talką, į kurią atvyks laukinių orchidėjų tyrinėjimo entuziastai iš įvairių Lietuvos miestų. Po talkos bus trumpas žygis draustinyje ir poilsis prie laužo.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos darbuotojai vasario 2 d. skaitys paskaitas „Čepkelių pelkės raida“ ir „Uogavimo tradicijos pelkėse".

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vasario 3 d. kviečia keliauti pėsčiomis po Plokštinės gamtinio rezervato Juodupio pelkinį kompleksą, pakeliui aplankyti dvikamienę - vieną storiausių eglių Lietuvoje

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija organizuoja daug žygių, skirtų Pelkių dienai. Anykščių regioniniame parke vasario 3 d. vyks teminė išvyka „Užpelkėjusiais takais“. Su ekologais  ir augalų žinove žygeiviai klampos po Pavirinčių-Pakalnių bei Šilinės pelkes. Kauno marių regioniniame parke vasario 2 d. vyks žygis „Vieną kartą pelkėje“. Keliautojai lankys Dubravos miško šlapynes ir Dubravos rezervatinės apyrubės pelkę, sužinos apie pelkių svarbą ir nauda gamtai, žmogui.

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija vasario 7 d. kviečia į renginį „Pelkių lobynai“ Žuvinto biosferos rezervate. Renginio metu papasakos apie Lietuvos pelkes, jose glūdinčius gamtos lobynus ir jų svarbą saugant mūsų klimatą.

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija vasario 2 d. 11 kviečia apsilankyti Pasaulinės pelkių dienos minėjime, kuris vyks Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centre, vėliau bus keliaujama į žiemišką Artosios aukštapelkę. Nemuno deltos regioniniame parke vyks žygis Aukštumalos aukštapelkės pažintiniame take.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija vasario 3 d. kviečia į 10 kilometrų žygį Kamanų rezervato gamtos takais. Tą pačią dieną vyks žygis ir Žagarės regioniniame parke, kur bus žygiuojama Mūšos tyrelio pelkėje.

Susiplanuokime dalyvauti žygiuose pelkių takais ir daugiau sužinoti apie šią unikalia ekosistemą.

Saugokime pelkes kartu, nes jos labai svarbios mums visiems. SAUgoma ir TAU!