>

Privatumo pranešimas (skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi raštu į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos su paklausimu, prašymu arba skundu).

Privatumo pranešimas (skirtas asmenims, kurie dalyvauja teisminių procesų ir/ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo metu).

Privatumo pranešimas (skirtas asmenims, kurių asmens duomenys tvarkomi Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir kurie kreipėsi su prašymu įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, teises arba pranešimu apie tarnyboje įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą).

Privatumo pranešimas (skirtas asmenims, pateikusiems prašymą dalyvauti konkurse/atrankoje į laisvas valstybės tarnautojo pareigas, konkurse į pareigas pagal darbo sutartį, taip pat valstybės tarnautojams, siekiantiems būti perkeltiems į pareigas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos tarnybinio kaitumo būdu).

Privatumo pranešimas (skirtas asmenims, kurie kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos su pranešimu apie galimą korupcijos atvejį.)

Privatumo pranešimas (skirtas fiziniams asmenims, pranešantiems apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą).

Privatumo pranešimas (skirtas studentams, atliekantiems ar siekiantiems atlikti praktinį mokymą Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos).

Privatumo pranešimas (skirtas asmenims, norintiems atvykti į ekskursiją, renginį ar edukacinius užsiėmimus Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos).

Privatumo pranešimas (skirtas asmenims, besilankantiems Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patalpose/teritorijoje, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas).

Privatumo pranešimas (skirtas viešųjų pirkimų dalyviams, dalyvaujantiems viešosiose pirkimuose, kuriuos organizuoja ir vykdo  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos).

Atnaujinimo data: 2023-12-06