Vadovybė

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2019 m. užduotys

 

  1. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.
  2. Sudaryti prielaidas Europos Bendrijos svarbos gamtos vertybėms išsaugoti.

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2019 m. užduotys

  1. Užtikrinti sėkmingą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“(I) ir (II) projektų veiklų įgyvendinimą.
  2. Užtikrinti sėkmingą projekto „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“ veiklų vykdymą.
  3. Užtikrinti tinkamą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos dalyvavimą Dvynių projekte Makedonijoje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03