Vadovybė

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2022 m. veiklos užduotys   

   

1 užduotis: Siekiant pasirengti Žaliojo kurso įgyvendinimui, pertvarkyti ST administracinės sistemos valdymą.

2 užduotis: Užbaigti „Natura 2000“ teritorijų tinklo nepakankamumo šalinimą, sudaryti prielaidas rūšims ir natūralioms buveinėms išsaugoti.

3 užduotis: Sklandžiai įgyvendinti VSTT metinį veiklos planą.

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2022 m. veiklos užduotys

1 užduotis:Pasirengti Natura 2000 tinklo plėtrai, naujų saugomų teritorijų steigimu.

2 užduotis: Sudaryti prielaidas išpirkti ne < kaip 400 ha miškų Natura 2000 teritorijose.

3 užduotis: Užtikrinti VSTT ir ST direkcijų (įgyvendinant ES finansuojamus projektus) viešai skelbiamos informacijos profesionalumą, tinkamumą.

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės 2022 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Dalyvauti įgyvendinant ST sistemos pertvarką.

2 užduotis:Užtikrinti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

3 užduotis: Inicijuoti saugomų teritorijų planavimo aiškesnį reglamentavimą.

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-25