Vadovybė

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2021 m. veiklos užduotys

         1 užduotis: Sudaryti prielaidas Europos Bendrijos svarbos gamtos vertybėms išsaugoti.

          2 užduotis: Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą

          3 užduotis: Padidinti saugomų teritorijų sistemos veiklos efektyvumą

          4 užduotis: Atnaujinti saugomų teritorijų nuostatus

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2021 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Suformuluoti kryptis saugomų teritorijų institucinės sistemos efektyvumui padidinti

2 užduotis: Padidinti kraštovaizdžio, jo svarbos suvokimą visuomenėje, AM sistemoje

3 užduotis: Užtikrinti sėkmingą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ (I) + (II) projektų bei Viešinimo projekto veiklų įgyvendinimą.

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės 2021 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Pateikti siūlymus dėl saugomų teritorijų sistemos veiklos efektyvumo didinimo

2 užduotis: Užtikrinti planuojamų saugomų teritorijų planavimo proceso sklandų įgyvendinimą

3 užduotis: Inicijuoti saugomose teritorijose veiklą reglamentuojančių teisės aktų, susijusių su galimu poveikiu saugomoms vertybėms, tobulinimą

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-23