Vadovybė

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2020 m. veiklos užduotys

 

  1. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.
  2. Sudaryti prielaidas Europos Bendrijos svarbos gamtos vertybėms išsaugoti.
  3. Sudaryti prielaidas kraštovaizdžiui, gamtos vertybėms tinkamai saugoti ir tvarkyti.

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2020 m. veiklos užduotys

  1. Užtikrinti sėkmingą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“(I) ir (II) projektų veiklų įgyvendinimą.
  2. Užtikrinti sėkmingą projekto „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“ veiklų vykdymą.
  3. Užtikrinti tinkamą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos dalyvavimą Dvynių projekte Makedonijoje.

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės 2020 m. veiklos užduotys

  1. Organizuoti saugomų teritorijų kraštovaizdžio, saugomų vertybių būklės vertinimą, rekomendacijų joms tinkamai saugoti ir tvarkyti parengimą.
  2. Inicijuoti saugomose teritorijose veiklą reglamentuojančių teisės aktų teritorijų planavimo ir statybos srityse tobulinimą.
  3. Koordinuoti VSTT veiklos plano rengimą, jo įgyvendinimą
  4. Tobulinti saugomų teritorijų direkcijų veiklą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-21