Teisės ir personalo skyrius

Žydrė Stirbienė -  skyriaus vedėja

1. Organizuoti rizikos valdymo procesus Tarnyboje ir jai pavaldžiose ST direkcijose;

2. Organizuoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą saugomų teritorijų direkcijose;

3. Organizuoti ne mažiau 5 saugomų teritorijų direkcijų veiklos patikrinimus.

Renata Sochacka –  vyriausioji specialistė

1. Parengti VSTT darbo apmokėjimo sistemos naują redakciją.

2. Parengti VSTT asmens duomenų apsaugos politiką.

3. Parengti Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo aprašo naują redakciją.

4. Parengti informaciją VSTT darbuotojams dėl Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo nuo 2020-01-01.

 Diana Urbonė –  vyriausioji specialistė.

1. Dalyvauti atliekant Vyriausybės nutarimais perduodamo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms procedūrose ir parengti teisės aktus dėl turto perdavimo.

2. Apibendrinti aktualiausių teisinių klausimų praktiką ir parengti rekomendacijas, padėsiančias  saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams praktikoje taikyti teisės normas, spręsti teisės normų kolizijos klausimus, formuoti vieningą praktiką aktualiais direkcijoms klausimais.

3. Atlikti direkcijų veiklos patikrinimus pagal kompetenciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-31