Teisės ir personalo skyrius

Žydrė Stirbienė -  skyriaus vedėja

1 užduotis: Organizuoti valstybinės saugomų teritorijų kontrolės perdavimą AAD prie Am ir užtikrinti prevencinės veiklos stiprinimą ir koordinavimą direkcijose po 2021-07-01:

2 užduotis: Organizuoti teisinių dokumentų parengimą vykstant saugomų teritorijų sistemos pertvarkai.

3 užduotis: Organizuoti VSTT vidaus kontrolę reglamentuojančius teisės aktų pakeitimus, organizuoti vidaus kontrolės sistemos sukūrimą saugomų teritorijų direkcijose

4 užduotis: Organizuoti antikorupcinės aplinkos kūrimą Tarnyboje ir saugomų teritorijų direkcijose

5 užduotis: Organizuoti direkcijų veiklos patikrinimus

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-06