Teisės ir personalo skyrius

Žydrė stirbienė -  skyriaus vedėja

1. Parengti teisės aktus, peržiūrėti procesus, kurie sudarytų sąlygas Tarnybos siunčiamus, gaunamus dokumentus perkelti į elektroninę erdvę.

2. Užtikrinti metodinės medžiagos direkcijoms dėl valstybinės saugomų teritorijų kontrolės  perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones (apibendrinant priimtus teisės aktus) parengimą ir suorganizuoti diskusiją saugomų teritorijų darbuotojmas dėl saugomų teritorijų kontrolės perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones.

3. Parengti, pakeisti su tarnybos vidaus administravimu susijusius teisės aktus

Renata Sochacka –  vyriausioji specialistė

1.Parengti mokomąją medžiagą apie asmens duomenų apsaugos parengtas taisykles bei tvarkas.

2. Parengti asmens duomenų tvarkymo taisyklių naują redakciją.

3. Parengti VSTT duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

4. Parengti Tarnybos darbo reglamento naują redakciją.

 Diana Urbonė –  vyriausioji specialistė.

1.Parengti metodinę medžiagą direkcijoms dėl valstybinės saugomų teritorijų konrolės perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones (apibendrinant priimtus teisės aktus) ir suorganizuoti diskusiją saugomų teritorijų darbuotojams dėl saugomų teritorijų kontrolės perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones.

2. Inicijuoti iki šiol neregistruoto Tarnybai priklausančio materialiojo turto, esančio direkcijose, teisinės registracijos veiksmus.

3. Pagal teisės aktų reikalavimus parengti procedūrų, pagal kurias Tarnyba pirks žemės sklypus, dokumentus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03