Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Agnė Jasinavičiūtė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

1.koordinuoti projekto „saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ veiklas, teikti technines paraiškas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio II- osios paraiškos projektus.

2. koordinuoti lankytojų monitoringo ir kraštovaizdžio apsaugos, monitoringo ir galimo veiklos poveikio kraštovaizdžiui vertinimą.

3. organizuoti gamtos paveldo objektų būklės vertinimą, apsaugą ir tvarkymo.

Rima Baradokaitė-Greimienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.parengti ir pateikti LRV tvirtinti 10 valstybinių parkų nuostatų projektų (I-IV ketv.);

2.parengti ir pateikti LRV tvirtinti Žuvinto biosferos rezervato nuostatų projektą (I-IV ketv.);

3.parengti rekomendacijas dėl miško infrastruktūros (inžinerinių statinių ir įrenginių0 statybos galimybių miško žemėje (III ketv.);

4.suorganizuoti ne mažiau kaip du mokymus valstybių parkų direkcijoms dėl pasikeitusių įstatymų nuostatų taikymo nagrinėjant statinių projektus saugomose teritorijose (I-IV ketv);

5.pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl saugomų teritorijų ir Miškų įstatymų projektų rengimo (I-IV ketv.).

 

Laima Dabregaitė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. pateikti tvirtinimui Rambyno ir salantų regioninių parkų planavimo schemas (I-II ketv.)

2. pateikti tvirtinimui Kamšos botaniniop-zoologinio ir raigardo kraštovaizdžio draustinių ribų ir tvarkymo planus (III ketv.)

3. pateikti tvirtinimui kamanų valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemą (III ketv.)

Lina Daugėlienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.užtikrinti valstybinių parkų lankytojų centrų, gamtos bei kultūros objektų pasiekiamumą plėtojant valstybinių parkų infrastruktūrą. Pasiruošti KPPP lėšų tarp STD paskirstymui bei koordinuoti jų panaudojimą (I-II ketv.)

2.koordinuoti Aplinkos apsaugos rėmimo programą (II-IV ketv.)

3.organizuoti STD veiklos ataskaitų ir veiklos planų svarstymą, atlikti jų analizę (IV ketv.).

 

Jūratė Vaškevičienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.Organizuoti ir koordinuoti Varduvos, plinkšių, Reiskių tyro valstybinių kraštovaizdžio draustinių ribų ir tvarkymo planų bei verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų korektūros patvirtinimo procesą (I-III ketv.)

2. Organizuoti ir koordinuoti veisiejų regioninio parko planavimo schemos ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo procesą (III-IV ketv.)

3. Organizuoti ir koordinuoti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo procesą bei Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projekto baigiamąjį etapą ir patvirtinimo procesą (III-IV ketv.)

 

Vytautas Rukas – Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1.Koordinuoti Pagramančio regioninio parko planavimo schemos rengimą
2.
Organizuoti Dubysos ir Tytuvėnų regioninių parkų planavimo schemų tvirtinimą.
3.Koordinuoti Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos rengimą.
4.Dalyvauti parengiamuosiuose darbuose naujiems saugomų teritorijų specialiesiems planams rengti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-14