Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Agnė Jasinavičiūtė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

2022 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Įgyvendinti projektų „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ (I-II) veiklas ir pasirengti „Natura 2000“ tinklo plėtrai ir pradėti naujų saugomų teritorijų steigimo procesus.

2 užduotis: Įgyvendinti projekto „Saugomų teritorijų valstybės kadastro (STVK) modernizavimas“ veiklas ir parengti ST duomenų rinkinį Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų registrui.

3 užduotis: Parengti saugomų teritorijų planavimo metodiką, optimizuojant saugomų teritorijų planavimo procesą ir saugomų teritorijų planavimo dokumentų struktūrą.

4 užduotis: Inventorizuoti VSTT ir STD vykdytus saugomų teritorijų tyrimus, monitoringo rezultatus, studijas ir sudaryti šių duomenų rinkinį.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-13