Informacinių technologijų skyrius

Giedrius Mikalauskas-  vyriausiasis specialistas.

1. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ pakeitimo“‚ projektą.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

3. užregistruoti 10 naujų LR saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų.

4. inventorizuoti 70 saugomų gamtos paveldo objektų.

Parengti leidybai GPO tvarkymo metodiką.

Vaidė Porvaneckienė –  vyriausioji specialistė

1.Pateikti AM aplinkos ministro įsakymo „dėl saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

2. SRIS WMS paslaugos sukūrimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-31