Biologinės įvairovės skyrius

Saulis Skuja - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1 užduotis: Užtikrinti EB svarbos rūšių ir natūralių buveinių apsaugos tikslų „Natura 2000” teritorijoms nustatymą ir Vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašo EB svarbos natūralių buveinių tipais papildymą.

 

2 užduotis: Koordinuoti valstybinės aplinkos monitoringo programos 2021 m. veiklų įgyvendinimą ST.

 

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą planuojamos veiklos projektų, strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų bei jų įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ ir nacionalinėms ST vertinimo procesą.

 

4 užduotis: Koordinuoti ir užtikrinti priemonių, finansuojamų iš Bendrųjų miško ūkio reikmių programos lėšų, įgyvendinimą.

 

5 užduotis: Organizuoti invazinių rūšių, jų populiacijų reguliavimo priemonių įgyvendinimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22