exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Bendrųjų reikalų skyrius

Jolanta Ostašienė –  vyriausioji specialistė

1. Savo kompetencijos ribose Valstybės biudžeto sąmatas tvirtinti ir perduoti STD elektroniniu būdu.

2.Pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus STD asignavimų skirstymo metodikai tobulinti, STD ir VSTT veiklai (programų vykdymo kontrolei) tobulinti.

3. Parengti ir nustatytais terminais  AM pateikti tvirtinti Tarnybos ir ST direkcijų  Biologinės įvairovės apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programos sąmatos. Nustatytais terminais sistemoje paleisti kontrolinę sąmatą. Parengti ir į VBAMS sistemą įkelti Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas. Kontroliuoti jų vykdymą (skirtų asignavimų panaudojimą).

4. Įgyvendinant INTERREG projektus administruoti lėšas, skirtas STD įgyvendinamiems projektams.

5. Savo kompetencijos ribose prisidėti prie prisijungimo prie FBI sistemos (valstybės įstaigų finansinės apskaitos tvarkymo sistemos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-31