exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Darbo taryba

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Darbo tarybos nariai:

  • Vytautas Rukas (pirmininkas)
  • Rima Baradokaitė-Greimienė (sekretorė)
  • Laima Dabregaitė

 VSTT Darbo tarybos atsarginiai nariai: Edita Griciūtė.

Idėjas, pasiūlymus ir pastabas darbo sąlygų, darbo organizavimo ir kitais jums aktualiais klausimais teikite el. paštu darbo.taryba@vstt.lt arba anonimiškai, naudodamiesi Darbo tarybai skirta korespondencijos dėžute, esančia Nacionalinio lankytojų centro pirmame aukšte.

VSTT Darbo tarybos reglamentas

Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei, aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-27