Asmens duomenų apsauga

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenų apsaugos pareigune paskirta Renata Sochacka, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė.
Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Renata Sochacka
Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius
Tel. 865964328, el.p dap@vstt.lt

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-30