Pereinamojo laikotarpio programos

PROJEKTAS „SAUGOMŲ TERITORIJŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ (Nr. 2004/016-925-03-02)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2006-2007 m.

Projekto vertė: 993 778 eurų. Finansavimo šaltinis – ES lėšos.

Projekto tikslas: Sudaryti prielaidas ES gamtosauginiams reikalavimams įgyvendinti, optimizuoti saugomų teritorijų tvarkymą bei apsaugą, keliant saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikaciją.

Projekto uždaviniai:

• Parengti ilgametę saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą;

• Sudaryti sąlygas saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijai kelti saugomų teritorijų valdymo, tvarkymo, projektų rengimo, monitoringo, ekologinio švietimo, pažintinio turizmo organizavimo, bendradarbiavimo su visuomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitose srityse;

• Skatinti bendradarbiavimą su ES valstybėmis saugomų teritorijų valdymo, tvarkymo ir kitose srityse;

• Siekti tinkamo potencialių saugomų teritorijų darbuotojų paruošimo aukštosiose mokyklose;

• Skatinti nevyriausybinių organizacijų ir kitų susijusių institucijų dalyvavimą saugomų teritorijų valdymo, tvarkymo, apsaugos režimo užtikrinimo procese.

Projekto rezultatai:

• Atlikta esamos situacijos analizė saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir įgūdžių srityje. Nustatyti mokymų poreikiai;

• Parengtas saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo veiksmų planas 2007 – 2010 metams;

• Parengtos 8 Nacionalinės mokymo programos;

• Parengtos rekomendacijos dėl labiausiai reikalingų mokymų, nurodytos 7 mokymo temos;

• Parengta mokymo medžiagos duomenų banko schema Intranet sistemoje (Mokymo medžiaga pateikta elektroninėse laikmenose);

• Suorganizuoti 24 Nacionalinių mokymo programų mokymo kursai. Kursuose dalyvavo 487 saugomų teritorijų sistemos specialistai.

• Organizuoti mokomojo pobūdžio renginiai (darbiniai seminarai, skirti užduotims ir įgūdžiams apibrėžti, bei mokymai, skirti renginių organizatoriams):

• Suorganizuotos 7 teminės mokomosios išvykos ir kelionės į tarptautines konferencijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01