>

Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0015 „Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-11-16 - 2023-11-30

Projekto tikslas - didinti teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų bei informacijos apie saugomas teritorijas prieinamumą ir kokybę. 

 

Projekto uždaviniai:

 1. praplėsti kadastro duomenų teikimo funkcionalumą;

 2. sukurti saugomų teritorijų archyvinių duomenų posistemę; 

 3. sukurti Kadastro duomenų naudotojo klasterių posistemę; 

 4. praplėsti Kadastro funkcionalumą sistemos administratorių ir vartotojų dalyse.

  Šiuo metu esanti Kadastro sistema yra pasenusi, neretai stringa ar genda, trūksta funkcionalumo, nėra archyvinių duomenų posistemės, bei reikalingi kiti struktūriniai pakeitimai. 

  Numatoma atnaujinti Kadastro interneto svetainę (vartotojų ir administratorių dalys), sukurti naują vartotojų grupių, rolių ir jų teisių valdymo posistemę, archyvinių duomenų posistemę. Bus atnaujinta taikoma programinė įranga, pakeistas/atnaujintas paslaugų procesų valdiklis (turinio valdymo sistema). Taip pat bus atliktas struktūrinis ir funkcinis Kadastro duomenų bazės atnaujinimas, praplėstas Kadastro duomenų teikimo funkcionalumas.

  Įgyvendinus projektą bus pasiektas rezultatas:

- modernizuotas saugomų teritorijų valstybės kadastras. 

  Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

Atnaujinimo data: 2024-02-26