APYVARDĖS UPĖS SLĖNIO DIDŽIOSIOS KUOLINGOS (NUMENIUS ARQUATA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

DYSNOS UPĖS SLĖNIO TIES TVEREČIUMI DIDŽIOSIOS KUOLINGOS (NUMENIUS ARQUATA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

GĖGĖS UPĖS SLĖNIO DIDŽIOSIOS KUOLINGOS (NUMENIUS ARQUATA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO PELKINĖS UOLASKĖLĖS (SAXIFRAGA HIRCULUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

PABIJOČIŲ BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO PELKINĖS UOLASKĖLĖS (SAXIFRAGA HIRCULUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

PABURGĖS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO PELKINĖS UOLASKĖLĖS (SAXIFRAGA HIRCULUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

KRUONIO APYLINKIŲ PLIKAŽIEDŽIO LINLAPIO (THESIUM EBRACTEATUM) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

VIEVIO APYLINKIŲ PLIKAŽIEDŽIO LINLAPIO (THESIUM EBRACTEATUM) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

RAMBYNO REGIONINIO PARKO PLIKAŽIEDŽIO LINLAPIO (THESIUM EBRACTEATUM) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

PANERIŲ MIŠKO DIDŽIOSIOS MIEGAPELĖS (GLIS GLIS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

SUBARTONIŲ MIŠKO DIDŽIOSIOS MIEGAPELĖS (GLIS GLIS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

RUMŠIŠKIŲ MIŠKO DIDŽIOSIOS MIEGAPELĖS (GLIS GLIS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

VERKĖS UPĖS SLĖNIO PURPURINIO PLOKŠČIAVABALIO (CUCUJUS CINNABERINUS) APSAUGOS 2022-2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

RIEŠĖS UPĖS SLĖNIO PURPURINIO PLOKŠČIAVABALIO (CUCUJUS CINNABERINUS) APSAUGOS 2022–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

KAUKINĖS MIŠKO PURPURINIO PLOKŠČIAVABALIO (CUCUJUS CINNABERINUS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

BIRVĖTOS UPĖS SLĖNIO TIES ERZVĖTU STULGIO (GALLINAGO MEDIA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

BALTOSIOS VOKĖS STULGIO (GALLINAGO MEDIA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

VYTAUTO PARKO NIŪRIASPALVIO AUKSAVABALIO (OSMODERMA BARNABITA) APSAUGOS 2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

PILIAVIETĖS MIŠKO NIŪRIASPALVIO AUKSAVABALIO (OSMODERMA BARNABITA) APSAUGOS 2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

AŠVOS UPĖS ATKARPOS OVALIOSIOS GELDUTĖS (UNIO CRASSUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

UOŠNOS UPĖS ATKARPOS OVALIOSIOS GELDUTĖS (UNIO CRASSUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

RŪDNINKŲ GIRIOS TETERVINO (TETRAO TETRIX) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

SMALVYKŠČIO PELKĖS TETERVINO (TETRAO TETRIX) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

VYTĖNŲ PELKĖS TETERVINO (TETRAO TETRIX) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

KERNAVO PELKĖS PELKINIO SATYRO (OENEIS JUTTA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

KERTUŠO PELKĖS PELKINIO SATYRO (OENEIS JUTTA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

ŠEŠUOLIŲ PELKĖS PELKINIO SATYRO (OENEIS JUTTA) APSAUGOS 2021-2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

JUODUPIO BOTANINIO DRAUSTINIO DVILAPIO PURVUOLIO (LIPARIS LOESELII) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

PABURGĖS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO DVILAPIO PURVUOLIO (LIPARIS LOESELII) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

VYŽUONŲ BOTANINIO DRAUSTINIO DVILAPIO PURVUOLIO (LIPARIS LOESELII) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

AUKŠTOJO TYRO PELKĖS DIRVINIO SĖJIKO (PLIUVIALIS APRICARIA) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO VĖJALANDĖS ŠILAGĖLĖS (PULSATILLA PATENS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

LABANORO REGIONINIO PARKO VĖJALANDĖS ŠILAGĖLĖS (PULSATILLA PATENS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO VĖJALANDĖS ŠILAGĖLĖS (PULSATILLA PATENS) APSAUGOS 2022–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

BALUOŠO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO PLAČIALAPĖS KLUMPAITĖS (CYPRIPEDIUM CALCEOLUS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

RADVILONIŲ BOTANINIO DRAUSTINIO PLAČIALAPĖS KLUMPAITĖS (CYPRIPEDIUM CALCEOLUS) APSAUGOS 2022–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

ŠEŠUOLĖLIŲ PELKĖS ŽUVININKO (PANDION HALIAETUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

ALIONIŲ PELKĖS ŽUVININKO (PANDION HALIAETUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

IŽENO PELKĖS ŽUVININKO (PANDION HALIAETUS) APSAUGOS 2021–2022 M. VEIKSMŲ PLANAS

SKILVIONIŲ MIŠKO PLAČIALAPĖS KLUMPAITĖS (CYPRIPEDIUM CALCEOLUS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

JUSTINAVO MIŠKO I-OSIOS TERITORIJOS KURTINIO (TETRAO UROGALLUS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

JUSTINAVO MIŠKO II-OSIOS TERITORIJOS KURTINIO (TETRAO UROGALLUS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

TAURIJOS MIŠKO KURTINIO (TETRAO UROGALLUS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

DALIES STANKŪNŲ KAIMO APYLINKIŲ BAST BALINIO VĖŽLIO (EMYS ORBICULARIS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

DALIES MARGŲ KAIMO APYLINKIŲ BAST BALINIO VĖŽLIO (EMYS ORBICULARIS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

KALVELIŲ KAIMO APYLINKIŲ BAST BALINIO VĖŽLIO (EMYS ORBICULARIS) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

DALIES ŠVEICARIJOS MIŠKO BAST ŠIAURINIO AUKSINUKO (LYCAENA HELLE) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

GAUJOS SLĖNIO PIEVŲ ŠIAURINIO AUKSINUKO (LYCAENA HELLE) APSAUGOS 2021-2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

STOJŲ PIEVŲ ŠIAURINIO AUKSINUKO (LYCAENA HELLE) APSAUGOS 2021– 2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

TYRŲ PELKĖS DIDŽIOJO APUOKO (BUBO BUBO) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

MEDŽIOKLĖS PELKĖS DIDŽIOJO APUOKO (BUBO BUBO) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

ŽALGIRIŲ MIŠKO DIDŽIOJO APUOKO (BUBO BUBO) APSAUGOS 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS

Atnaujinimo data: 2024-02-13