>

Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas

 

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0022 „Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-27 - 2023-12-31

Projekto tikslas - pagerinti biologinės įvairovės būklę. 

 

Projekto uždavinys: prisidėti prie saugomų rūšių populiacijų atkūrimo Lietuvoje ir invazinių rūšių gausos reguliavimo Kuršių nerijoje.

Naujoji ES biologinės įvairovės startegija po 2020 m. kaip vieną iš kiekybinių tikslų numato pagerinti 30 proc. saugomų rūšių ir buveinių būklę. 

Siekiant prisidėti prie šio tikslo, vykdytos apsaugos priemonės 19-ai saugomų rūšių 51-oje teritorijoje ir reguliuota 2-iejų invazinių rūšių gausa 2- jose teritorijose. Veiksmai vykdyti pagal parengtus saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo planus. Projekto metu atliktos reikiamų dokumentų (vidinės miškotvarkos projektų ir saugomų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausos reguliavimo planų) korekcijos. 

Įgyvendinus projektą pasiekti šie rezultatai:

1. Pagerintos ir išlaikytos tinkamos gamtinės sąlygos saugomų rūšių buveinėse;

2. Sulėtintas ir sustabdytas invazinių rūšių, uosialapio klevo ir baltažiedės robinijos, plitimas.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų. 

Aptvertos balinių vėžlių dėtavietės Stankūnuose.jpg

Vieline tvora aptvertos balinių vėžlių dėtys Stankūnų kaime.

kalveliai.jpg

Išvalyta balinių vėžlių kūdra Kalvelių kaime.

Balinis vėžlys Kalvelių kaimo atkurtoje kūdroje II.JPG

Balinis vėžlys atkurtoje kūdroje.

Gaujos slėnio šiaurinio auksinuko pieva.jpg

Gaujos slėnio šiaurinio auksinuko pieva.

Juodupis (Briedinės pelkė), dvilapio purvuolio buveinė.jpg

Dvilapio purvuolio buveinė Briedinės pelkėje.

Miegapelė Rumšiškėse II.jpeg

Didžiųjų miegapelių inkilų tikrinimas.

Miegapelė Rumšiškėse.jpeg

Didžiosios miegapelės naujuose inkiluose.

Niūriaspalvio auksavabalio medis Vytauto parke.jpg

Arboristinių priemonių taikymas medžiams Vytauto parke, Kaune.

Paburgio pelkė (dvilapis purvuolis).jpg

Dvilapio purvuolio buveinė Paburgio pelkėje.

Patvankų šalinimas Ašvos upėje (ovaliosios geldutės).jpg

Patvankų šalinimas ovaliosioms geldutėms Ašvos upėje.

Šiaurinio auksinuko oieva Stojuose.jpg

Šaurinio auksinuko pieva Stojų kaime.

Šveicarijos miško BAST šiaurinio auksinuko pieva.jpg

Šiaurinio auksinuko pieva Šveicarijos BAST miške.

apuokai.jpeg

Dirbtinis lizdas didžiajam apuokui Tyrų pelkėje.

gražutė.jpg

Vėjalandės šilagėlės buveinė Gražutės regioniniame parke (miške pašalinti invaziniai gausialapiai lubinai, šluotiniai sausakrūmiai ir putinalapiai pūsleniai).

margai.jpg

Iki mineralinio grunto atverta balinių vėžlių dėtavietė.

riešės 1.jpg

Dirbtinė buveinė iš rąstų rietuvių purpuriniams plokščiavabaliams.

vokė.jpg

Nušienauta Baltosios Vokės šlapžemė, stulgio buveinė.

čepkeliai.jpg

Iki mineralinio grunto pašalintos samanos, stabdančios vėjalandės šilagėlės augimą.

Baltažiedės robinijos šakninės atžalos.jpg

Baltažiedės robinijos šakninės atžalos.

Džiovinami uosialapiai klevai III.jpg

Cheminėmis medžiagomis džiovinami invaziniai uosialapiai klevai.

Džiovinami uosialapiai klevai II.jpg

Cheminėmis medžiagomis džiovinami invaziniai uosialapiai klevai (II).

Džiovinami uosialapiai klevai.jpg

Gręžiamos skylės cheminėmis medžiagomis džiovinamiems invaziniams uosialapiams klevams.

Nudžiūvę uosialapiai klevai KNNP.jpg

Nudžiūvę invaziniai uosialapiai klevai.

Nudžiovinti uosialapiai klevai Kuršių nerijoje.jpg

Nudžiūvę invaziniai uosialapiai klevai (II). 

Atnaujinimo data: 2024-01-24