>

Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (II)

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0017 „Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (II)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto partneriai: Anykščių regioninio parko direkcija; Asvejos regioninio parko direkcija; Aukštadvario regioninio parko direkcija; Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija; Biržų regioninio parko direkcija; Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija; Dubysos regioninio parko direkcija; Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kauno marių regioninio parko direkcija; Krekenavos regioninio parko direkcija; Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija; Kurtuvėnų regioninio parko direkcija; Metelių regioninio parko direkcija; Nemuno deltos regioninio parko direkcija; Nemuno kilpų regioninio parko direkcija; Neries regioninio parko direkcija; Pagramančio regioninio parko direkcija; Pajūrio regioninio parko direkcija; Panemunių regioninio parko direkcija; Rambyno regioninio parko direkcija; Salantų regioninio parko direkcija; Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija; Sirvėtos regioninio parko direkcija; Tytuvėnų regioninio parko direkcija; Varnių regioninio parko direkcija; Veisiejų regioninio parko direkcija; Ventos regioninio parko direkcija; Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Vištyčio regioninio parko direkcija; Žagarės regioninio parko direkcija; Žemaitijos nacionalinio parko direkcija; Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-16 - 2023-12-31

Projekto tikslas - prisidėti prie saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimo. 

Projekto uždaviniai:

 - Pagerinti monitoringo duomenų surinkimo kokybę ir padidinti jo efektyvumą;

 - Padidinti saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumą.

Siekiant užtikrinti saugomų teritorijų steigimo tikslus, būtina vykdyti kokybišką ir savalaikį kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės monitoringą bei teritorijų tvarkymą, išsaugojant unikalias gyvosios ir negyvosios gamtos kompleksus. 

Teritorijų tvarkymas bei aktyvus monitoringas sudaro sąlygas visuomenei pažinti supančią aplinką, gauti informacijos apie vykdomas veiklas, programas, analizuoti ir vertinti ateities perspektyvas.

Kokybiškas monitoringas sudaro sąlygas tinkamai vertinti gamtinės aplinkos būklę Lietuvoje, valdyti ir prognozuoti ją nacionaliniu, tarptautiniu mastu. 

Saugomų teritorijų sistemos institucijose šiuo metu trūksta priemonių ir įrangos efektyviam šių funkcijų vykdymui. Projekto įgyvendinimas užtikrins darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, kurios sudarys galimybę vykdyti tiesiogines funkcijas.

Numatoma įsigyti techninę ir programinę įrangą, kuri užtikrins saugomų teritorijų sistemos darbuotojams efektyvesnį monitoringo ir tvarkymo vykdymą jiems priskirtose saugomose teritorijose.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

- Prisidėta prie uždavinio padidinti monitoringo, vertybių svarbos ir jų būklės vertinimo efektyvumą saugomose teritorijose ir užtikrinti kokybišką duomenų surinkimą;

- Prisidėta prie uždavinio sutvarkyti vertingiausias saugomų teritorijų dalis, objektus, pritaikyti saugomas teritorijas lankymui, gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga “, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų. 

Atnaujinimo data: 2024-02-26