>

Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (I)

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0011 „Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (I)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto partneriai: Anykščių regioninio parko direkcija; Asvejos regioninio parko direkcija; Aukštadvario regioninio parko direkcija; Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija; Biržų regioninio parko direkcija; Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija; Dubysos regioninio parko direkcija; Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kauno marių regioninio parko direkcija; Krekenavos regioninio parko direkcija; Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija; Kurtuvėnų regioninio parko direkcija; Metelių regioninio parko direkcija; Nemuno deltos regioninio parko direkcija; Nemuno kilpų regioninio parko direkcija; Neries regioninio parko direkcija; Pagramančio regioninio parko direkcija; Pajūrio regioninio parko direkcija; Panemunių regioninio parko direkcija; Rambyno regioninio parko direkcija; Salantų regioninio parko direkcija; Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija; Sirvėtos regioninio parko direkcija; Tytuvėnų regioninio parko direkcija; Varnių regioninio parko direkcija; Veisiejų regioninio parko direkcija; Ventos regioninio parko direkcija; Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Vištyčio regioninio parko direkcija; Žagarės regioninio parko direkcija; Žemaitijos nacionalinio parko direkcija; Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-08-21 - 2021-08-08

Projekto tikslas - pagerinti saugomų teritorijų monitoringą ir tvarkymo pajėgumus.

Projekto uždaviniai:

 1. pagerinti monitoringo duomenų surinkimo kokybę ir jo efektyvumą;

 2. padidinti saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumą.

Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti saugomų teritorijų steigimo tikslus, vykdyti kokybišką ir savalaikį kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės monitoringą bei teritorijų tvarkymą, išsaugoti unikalius gyvosios ir negyvosios gamtos kompleksus.

Saugomas teritorijas prižiūrinčiose institucijose šiuo metu trūksta priemonių ir įrangos efektyviam šių veiksmų/funkcijų vykdymui, todėl prarandama galimybė gauti kokybiškus teritorijų stebėsenos duomenys, bei galimybė savo pajėgumais sutvarkyti saugomas buveines.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- įsigyti trūkstamos įrangos, kuri padės saugomų teritorijų institucijų darbuotojams savarankiškai vykdyti jiems priskirtos teritorijos monitoringą ir tvarkymą.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

- pagerės monitoringo duomenų surinkimo kokybė ir padidės jo efektyvumas;

- padidės saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumas.

Siekiant projekto tikslo įsigyti nauji įrenginiai: 

Padidinto pravažumo automobiliai

Šlaitų šienavimo įrenginiai su transportavimo priekabomis

Šlapynių šienavimo įrenginiai

Priekabos šlapynių šienavimo įrenginiams transportuoti

Vandens telkinių valymo įrenginys

2 padidinto pravažumo (4x4) N2 klasės krovininiai automobiliai Iveco Daily. Turtas skirtas Žemaitijos NP bei Aukštaitijos NP ir Labanoro RP transportuoti anksčiau įsigytus 2 savaeigius šlapynių (pelkynių) šienavimo įrenginius

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

Atnaujinimo data: 2023-12-06