>

Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)

 

 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis. 2017-12-08 – 2023-12-31

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

Projekto uždaviniai:

1.      Pritaikyti saugomas teritorijas gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai;

2.      Pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti;

3.      Sutvarkyti vertingiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus ir pritaikyti juos pažinti;

4.      Užtikrinti projekto veiklų priežiūrą bei susijusių paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma: 

-         Įrengti Kuršių nerijos lankytojų centrą; 

Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centras Juodkrantėje

Kursiu nerijos NP LC1

Kuršių nerijos LC.jpg

-         Įrengti Kurtuvėnų gamtos mokyklą;

Kurtuvėnų gamtos mokykla Jautmalkėje

-         Įrengti Kuršių nerijos gamtos mokyklą; 

Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos mokykla (Purvynės g. 8A)

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos mokykla (Smiltynės g. 10, 12)

-         Įrengti 6 lankytojų centrų vidaus ekspozicijas (Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Dubysos regioniniame parke, Nemuno kilpų regioniniame parke, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Dzūkijos nacionaliniame parke, Rambyno regioniniame parke); 

Birštono lankytojų centro vidaus ekspozicija Nemuno kilpų regioniniame parke

Dubysos lankytojų centro vidaus ekspozicija Dubysos regioniniame parke

Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija Juodkrantėje

KNNP LC ekspo.jpg

KNNP LC ekspo 1.jpg

Rambyno lankytojų centro vidaus ekspozicija Rambyno regioniniame parke

 

Rambyno ekspo3.jpg

Rambyno ekspo2.jpg

Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

ANP ekspozicija2.jpg

ANP ekspozicija3.jpg

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato vidaus ekspozicija Dzūkijos nacionaliniame parke

Cepkeliu ekspo.jpg

Cepkeliu ekspo1.jpg

-         Įrengti pažintinį taką Nemuno kilpų regioniniame parke; 

Škėvonių gūbrio pažintinis takas Nemuno kilpų regioniniame parke

 

-         Įrengti pažintinį dviračių taką Anykščių regioniniame parke;

Pažintinis dviračių takas Anykščių regioniniame parke 

 

-         Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui 3 kraštovaizdžio kompleksus (Pagramančio regioniniame parke, Apuolės valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke); 

Parnidžio kopa Kuršių nerijos nacionaliniame parke

Apuolės valstybinio kraštovaizdžio draustinio Apuolės piliakalnis

Akmenos ir Jūros upių santakos kraštovaizdžio kompleksas Pagramančio regioniniame parke

-         Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui 2 kraštovaizdžio draustinius (Siesarties kraštovaizdžio draustinį, Minijos slėnio kraštovaizdžio draustinį); 

Minijos slėnio kraštovaizdžio draustinis Pajūrio regioniniame parke

Siesarties kraštovaizdžio draustinis Anykščių regioniniame parke

-       Atnaujinti ir pritaikyti lankymui pažintinį taką Varnių regioniniame parke;

Atnaujintas (pritaikant neįgaliesiems) ir pritaikytas lankymui Debesnų telmologinio draustinio botaninis takas Varnių regioniniame parke

Debesnu pazintinis takas.jpg

Debesnu pazintinis takas1.jpg

-       Sutvarkyti 12 kultūros paveldo objektų (Veisiejų dvaro parką, Merkinės piliakalnį, Liškiavos piliakalnį, Punios piliakalnį, Birštono (vadinamo Vytauto kalnu) piliakalnį, Gegrėnų archeologinį kompleksą, Girnikų kalną, Pavandenės alkakalnį (Sklepkalnį), Žagarės dvaro parką, Pakalniškių piliakalnį su priešpiliu ir gyvenviete, Vištyčio vėjo malūną, Platelių dvaro sodybos parką);

Žagarės dvaro parkas Žagarės regioniniame parke

Zagares infrastruktura.JPG

Zagares infrastruktura1.JPG

Platelių dvaro sodybos parkas Žemaitijos nacionaliniame parke

Punios piliakalnis Nemuno kilpų regioniniame parke

Birštono (vadinamo Vytauto kalnu) piliakalnis Nemuno kilpų regioniniame parke

Liškiavos piliakalnis Dzūkijos nacionaliniame parke

Veisiejų dvaro parkas Veisiejų regioniniame parke

Merkinės piliakalnis Dzūkijos nacionaliniame parke

Pavandenės alkakalnis (Sklepkalnis) Varnių regioniniame parke

Pakalniškių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete Kauno marių regioniniame parke

Vištyčio vėjo malūnas Vištyčio regioniniame parke

Girnikų kalnas Kurtuvėnų regioniniame parke

Gegrėnų archeologinis kompleksas Žemaitijos nacionaliniame parke

-         Sutvarkyti ir pritaikyti pažinti Papilės atodangą;

Papilės atodanga Ventos regioniniame parke

 

-         Įrengti 4578 kelio ženklus valstybiniuose parkuose, draustiniuose, ženklinti rezervatus (Valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose).

Įrengti kelio ženklai vietinės reikšmės keliuose

Įrengti kelio ženklai valstybinės reikšmės keliuose

Kelio zenklai prie valstyb reiksmes keliu.jpg

Kelio zenklai prie valstyb reiksmes keliu1.jpg

Atnaujinimo data: 2024-03-13