>

Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)

 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2023-12-31

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

 

Projekto uždaviniai: 
1.      Pritaikyti saugomas teritorijas gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai
2.      Pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti
3.      Sutvarkyti vertingiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus ir pritaikyti juos pažinti
4.      Užtikrinti projekto veiklų priežiūrą bei susijusių paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

-       Parengti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro įrengimo techninį projektą 

-       Įrengti 2 lankytojų centrus: Dubysos regioniniame parke ir Neries regioniniame parke.

Dubysos regioninio parko lankytojų centras

Neries regioninio parko lankytojų centras 

-       Įrengti 7 lankytojų centrų vidaus ekspozicijas (Senovinės bitininkystės muziejuje, Kurtuvėnų regioniniame parke, Pagramančio regioniniame parke, Nemuno deltos regioniniame parke, Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate, Žuvinto biosferos rezervate ir medžių lajų tako lankytojų centruose).

Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

 

Pagramančio regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centro vidaus ekspozicija

 

Medžių lajų tako ekspozicija

Aukštaitijos nacionalinio parko Senovinės bitininkystės muziejus

Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centro vidaus ekspozicija

-       Parengti Kuršių nerijos NP gamtos mokyklos techninį projektą

-       Irengti Žuvinto BR gamtos mokyklą 

-       Įrengti apžvalgos bokštą Nemuno kilpų regioniniame parke

Nemuno kilpų regioninio parko abžvalgos bokštas

-       Pritaikytas lankytojams Lyduvėnų tiltas bei jo prieigos

IMG_20231026_104130493.jpg

-       Įrengti (išplėtoti) 12 lauko informacinių sistemų (Aukštaitijos nacionaliniame parke, Dzūkijos nacionaliniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Labanoro regioniniame parke, Anykščių regioniniame parke, Kauno marių regioniniame parke, Kurtuvėnų regioniniame parke, Neries regioniniame parke, Tytuvėnų regioniniame parke, Aukštadvario regioniniame parke, Biržų regioniniame parke, Nemuno deltos regioniniame parke) 

Neries regioninio parko lauko informacinės sistemos

Anykščių regioninio parko lauko informacinės sistemos

Kauno marių regioninio parko lauko informacinės sistemos

Kurtuvėnų regioninio parko lauko informacinės sistemos

Nemuno deltos regioninio parko lauko informacinės sistemos

Dzūkijos nacionalinio parko lauko informacinės sistemos

Aukštadvario regioninio parko lauko informacinės sistemos

Kuršių nerijos nacionalinio parko lauko informacinės sistemos

Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos

-       Parengti Škėvonių gūbrio pažintinio tako įrengimo projektą 

-       Įrengti 10 pažintinių takų (Čepkelių raisto, Žuvinto ežero, Artosios pelkės, Ščiūrio rago, Meironių, Šilėnų - Naujosios Rėvos, Kalupio upelio, Kačėniškės, Vainežerio, Arlaviškių) 

Kačėniškės pažintinis takas

Šilėnų - Naujosios Rėvos pažintinis takas

Vainežerio pažintinis takas

Žuvinto ežero mokomasis takas

Artosios pelkės pažintinis takas

Kalupio upelio mokomasis takas

Arlaviškių pažintinis takas

-       Parengti Akmenos ir Jūros upių santakos pritaikymo lankymui techninį projektą 

 

-       Sutvarkyti ir pritaikyti lankytojams 14 kraštovaizdžio kompleksų (Šiliniškių ir Baluošo, Punios šilo, Kylininkų, Dubysos upės slėnio, Asvejos ežero pakrantės, Šventosios aukštupio, Rambyno, Kauno marių pakrantės, Dūkštų ąžuolyno, Mergiškių, Šventos dvaro tvenkinio, Betygalos, Salanto, Kalnų parko dalis) 

Dubysos regioninio parko Dubysos upės slėnio kraštovaizdžio kompleksas

Sirvėtos regioninio parko Švento dvaro parko kraštovaizdžio kompleksas

Salantų regioninio parko kraštovaizdžio kompleksas

Šventosios aukštupio kraštovaizdžio kompleksas

Mergiškių kraštovaizdžio kompleksas

Rambyno kraštovaizdžio kompleksas

Kauno marių kraštovaizdžio kompleksas

Kalnų parko (dalies) kraštovaizdžio kompleksas

Dūkštų ąžuolyno kraštovaizdžio kompleksas

- Punios šilo kraštovaizdžio komplekso sutvrakymas

punios silas1.jpgpunios silas2.jpg

-       Parengti Siesraties kraštovaizdžio draustinio tvarkymo projektą 

-       Pritaikyti lankytojams Germanto kraštovazdžio draustinį 

-       Įrengti tiltą per Šventąją šalia Medžių lajų tako 

-      Parengti 8 kultūros paveldo objektų tvarkymo projektus (Veisiejų dvaro parko, Girnikų kalno, Merkinės, Liškiavos, Birštono, Punios piliakalnių, Gegrėnų archeologinio komplekso, Pavandenės alkakalnio)

 

-       Pritaikyti lankytojams Kartupėnų piliakalnį

-       Sutvarkyti ir pritaikyti lankytojams 57 gamtos paveldo objektus

Iš 57 sutvarkytų gamtos paveldo objektų, 26 yra medžiai, kaip:

Moliūnų ąžuolas

Daujėnų bažnyčios liepa

Stelmužės ąžuolas

Veisiejų dvaro parko uosis

Šventragių ąžuolas 

Karvelių ąžuolas 

Lampėdžių liepa

Kengių liepa

Kiaunorių ąžuolas

Žudiškių ąžuolas

Saidžių šaltinis

Žalsvasis šaltinis

Purvių atodanga

Lakajos akmuo

-       Parengti Papilės atodangos tvarkymo projektą 

-       Paženklinti 650 gamtos paveldo objektų

Atnaujinimo data: 2024-01-23