Patvirtinti saugomų teritorijų specialieji planai

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 774;

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1200

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 87

Nacionaliniai parkai

Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 416 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. Nr. 1041 redakcija);

 

Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740;

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-1248;

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1080 redakcija)

 

Žemaitijos nacionalinio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1148.

 

Regioniniai parkai

Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1292;

Anykščių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-699;

 

Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1054;

Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. Nr. D1- 63;

 

Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 375;

Asvejos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-278;

 

Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1606;

Biržų regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-83;

 

Dieveniškių istorinio regioninio parko ribų planas  patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 350;

Dieveniškių istorinio regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-11 įsakymu Nr. D1-601;

 

Dubysos regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 770;

 

Gražutės regioninio parko, jo zonų ir buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1490;

Gražutės regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-01-05 įsakymu Nr. D1-15;

 

Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 829;

Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-624;

 

Krekenavos regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1617;

Krekenavos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-251;

 

Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1519;

Kurtuvėnų regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-26;

 

Labanoro regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1530.

Labanoro regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-03-28 įsakymu Nr. D1-219;

 

Metelių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 503;

Metelių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-580;

 

Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 85;

Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-02-25 įsakymu Nr. D1-180;

 

Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 186;

 

Neries regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 731;

Neries regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. D1-545;

 

Pagramančio regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 771;

 

Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 838;

Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-623;

 

Panemunių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1607;

Panemunių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-499;

 

Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 518;

Pavilnių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-341;

 

Rambyno regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 570;

 

Salantų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 573;

 

Sartų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 438;

Sartų regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-385;

 

Sirvėtos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 187;

Sirvėtos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-160;

 

Tytuvėnų regioninio parko parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 775;

 

Varnių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Rerspublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1055;

Varnių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-759;

 

Veisiejų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 851

 

Ventos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 370;

Ventos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. D1-330;

 

Verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 492

Verkių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-342 (pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. D1-362);

 

Vištyčio regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 670;

Vištyčio regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-501;

 

Žagarės regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1232

Žagarės regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-147.

Valstybiniai geomorfologiniai draustiniai

 

Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 256;

Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 326;

Griovių valstybinio geomorfologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 spalio 22 d. nutarimu Nr. 1144;

Griovių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 18 20 d. įsakymu Nr. D1-1042;

Juozapynės valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. D1-310;

Kuosinės valstybinio geomorfologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 256;

Kuosinės valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-327;

Lapių valstybinio geomorfologinio draustinio ir jo buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 514;

Lapių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. D1-606;

Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1146;

Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D1-1043;

Vanaginės valstybinio geomorfologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1177;

 

Valstybiniai hidrografiniai draustiniai

Avirės valstybinio hidrografinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 610;

Kenos valstybinio hidrografinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1044;

Vilnios valstybinio hidrografinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1044;

 

Valstybiniai botaniniai draustiniai

Jurgelionių valstybinio botaninio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

Margupio valstybinio botaninio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

Smeltės valstybinio botaninio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 87;

Vidzgirio valstybinio botaninio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-357;

 

Valstybiniai zoologiniai draustiniai

Ichtiologiniai

Bartuvos valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1181;

Dubysos valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1181;

Jūros valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1181;

Merkio valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 577;

Minijos valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1181;

Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1181;

Veiviržo valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1181;

Žeimenos valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1181;

 

Ornitologiniai

Čedaso valstybinio ornitologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336;

Kazimieravo valstybinio ornitologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336;

Niedaus valstybinio ornitologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336;

Senosios Rusnės valstybinio ornitologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336;

 

Valstybiniai telmologiniai draustiniai

Alių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351;

Aukštojo tyro valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351;

Balandinės valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 5;

Baužaičių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 5;

Didžiosios girios (Aukštojo tyro I) valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351;

Diržamenių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351;

Gaidžiabalės samanynės valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 5;

Gegužinės valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351;

Geidukonių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351;

Kazimieravos valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 351;

Konstantinavos valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 5;

Rūdgirių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 5;

Samanių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 5;

Vainaičių tyro valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 387;

Velniabalės valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 5;

 

Valstybiniai talasologiniai draustiniai

Baltijos jūros valstybinio talasologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 651;

 

Valstybiniai botaniniai-zoologiniai draustiniai

Adomiškio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

Bugiedos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 94;

Gemeliškio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 94;

Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 387;

Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571;

Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-680

 

Meškų valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 94;

Paąžuolynės valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 94;

Pelenių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 387;

Pelesos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 94;

Rėkyvos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. D1-247;

Romainių ąžuolyno valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 387;

Rūžo valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

Smiltynės valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

Suktiškių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 387;

Svencelės pievų valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 336;

Svirplinės valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

Šaltuonos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

Tyrulių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 246;

Vilkiaušio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 387;

Žaliosios pievų valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 47;

 

Valstybiniai kraštovaizdžio draustiniai

Daugyvenės valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. D1-346;

Girijos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 411;

Jiesios valstybinio kraštovaizdžio draustinio ir jo buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1411;

Jiesios valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-13;

Karklės valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 605;

Karoliniškių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1410;

Karoliniškių valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. D1-159;

Kunigiškės valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 168;

Kunigiškės valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-416;

Lėvens valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 256;

Lėvens valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-328;

Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-418;

Minijos senslėnio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-602;

Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571;

Raigardo valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571;

Raigardo valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-669

Reiskių tyro valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571;

Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 965;

Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-757;

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1024;

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1-169;

Šventosios valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1067;

Šventosios valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1-168;

Ūlos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1233;

Ūlos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-142;

Varduvos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571;

Žeimenos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 170;

Žeimenos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-323;

 

Valstybiniai genetiniai draustiniai

Adutiškio miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Alytaus šilo ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Alytaus šilo pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Alkos miško liepos valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Ančios miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Anuliškių miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Anuliškių miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Apūniškio miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Bernotiškės miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Berūkštinės miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Bijotų miško juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Biržų girios beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Biržų girios drebulės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Biržų girios eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Biržų girios juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Blinstrubiškio miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Braziūkų miško pušies I valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Braziūkų miško pušies II valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Braziūkų miško pušies III valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Burbinės miško liepos I valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Burbinės miško liepos II valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Burbonių miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Daigų miško ąžuolo I valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Daigų miško ąžuolo II valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Daigų miško ąžuolo III valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Daubėnų miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Didelio miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Didžiagirio miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Dimitravo miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Draskių miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Draumėnų miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Dubravos miško pušies I valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Dubravos miško pušies II valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Gintenių miško drebulės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Girulių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Glebavo miško drebulės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Joniškio miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Jūravos miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Jūravos miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Kačėnų miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Kadagynės miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Kalnėnų miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Karveliškio miško uosio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Kermušijos miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Klevyčios miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Kukių miško drebulės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Kuodžių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Lapkalnio miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Latežerio miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Liaudiškių miško juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Liepgirių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Macgalių miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Margavonių miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Marijampolės miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Mažaičių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Mažeikių miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Medžioklės miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Meškapievių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Mikytų miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Mikoliškių miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Milašaičių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Naudvario miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Nedzingės miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Noškūnų miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Pabalvės miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Padarbos miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Pankliškės miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Pankliškės miško juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Pankliškės miško uosio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Paryžinės miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Paryžinės miško pušies I valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Paryžinės miško pušies II valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Parubežio miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Patyrio miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Pavinkšnių miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Prievačkos miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Pusgudžių miško uosio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Radvilonių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Rūdiškių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Rudnios miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Salagirio miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Stanavietės miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Stanislavos miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Sudvajų miško pušies I valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Sudvajų miško pušies II valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Sudvajų miško pušies III valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Šilelio miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Šilelių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Šilgalių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Šimkaičių miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Šimkaičių miško juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Šimonių girios pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Tilvikų miško juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Tryškių miško juodalksnio I valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Tryškių miško juodalksnio II valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Troškūnų miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Užšilės miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Vaitaičių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Valakų miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Varnabūdės miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Varniškių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Vidiškių miško eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Viešvilės miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Vytėnų miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žalgirio miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žaliosios girios pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žaliosios girios juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žaliosios miško juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žeimelių miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žirniškių miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žukų miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

Žutautų miško pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1246;

 

Žuvinto biosferos rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinti 2019 m. rugsėjo 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 977

Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Apšės biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–661;

Babtų-Varluvos miškų biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. lapkričio 15 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–590;

Balbieriškio miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. lapkričio 15 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–590;

Baltijos jūros biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2013 m. gegužės 18 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-350;

Baltosios Vokės biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–661;

Birvėtos biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–661;

Biržų girios biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. lapkričio 15 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–590;

Blinstrubiškio miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2005 m. lapkričio 8 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–531;

Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. lapkričio 15 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–590;

Dotnuvos – Josvainių miškų biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2005 m. lapkričio 8 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–531;

Gedžiūnų miško biosferos poligono ribų planas, patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Gelednės miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2005 m. kovo 25 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–169;

Gubernijos miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Kalvarijos biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2009 m. liepos 14 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-385;

Klaipėdos – Ventspilio plynaukštės biosferos poligono ribų planas patvirtas 2015 m. balandžio 23 d. LR aplinkos ministo įsakymu Nr. D1-333;

Kuršių marių biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2009 m. rugsėjo 17 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-549;

Labūnavos miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2005 m. lapkričio 8 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–531;

Lančiūnavos miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2005 m. lapkričio 8 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–531;

Padauguvos miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Pertako miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2005 m. vasario 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–111;

Plinkšių miško biosferos poligono ribų planas, patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Rūdninkų girios biosferos poligono ribų planas, patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Sambijos plynaukštės biosferos poligono ribų planas patvirtas 2015 m. balandžio 23 d. LR aplinkos ministo įsakymu Nr. D1-333;

Svylos biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–661;

Šimonių girios biosferos poligono ribų planas, patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligono ribų planas, patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Vainuto miškų biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–724;

Vasaknų biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2004 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–661;

Viliukų miško biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2012 m. spalio 5 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–817;

Visbarų biosferos poligono ribų planas patvirtintas 2005 m. kovo 25 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–170;

Žaliosios girios miškų biosferos poligono ribų planas, patvirtintas 2004 m. gruodžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–629;

Kalvių atkuriamojo sklypo ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486

Pabradės atkuriamojo sklypo ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486

Sulinkių atkuriamojo sklypo ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-23