Gamtotvarkos planai

Gamtotvarkos planas – strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir apibūdinta saugomos teritorijos arba jos dalies ekologinė būklė, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo problemos ir galimybės, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, jų buveinės ir natūralios buveinės, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai.

Su parengtais gamtotvarkos planų projektais, patvirtintų gamtotvarkos planų pagrindžiamąja informacija galima susipažinti LR aplinkos ministerijos tinklalapyje http://gamtotvarka.am.lt/plans.php

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02