APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-23