Kraštovaizdžio monitoringas

Vienas iš Valstybinės aplinkos monitoringo programos tikslų kraštovaizdžio būklės stebėjimo srityje – stebėti valstybinių parkų kraštovaizdžio būklę, vertinti žemėnaudos kaitą, pažeistų ir atkurtų teritorijų plotus, nustatyti paveldo objektų būklę, įvertinti lankomų teritorijų apkrovas ir poveikį joms, nustatyti teritorijų pritaikymo lankymui laipsnį.

Uždavinys tikslui pasiekti – atlikti valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringą.

2019 m. valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringo planas.

2018 m. valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringo planas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-02