KONKURSAS - PAMOKA GAMTOJE: SVAJOKIME DRAUGE!

Nacionalinį Konkursą „Pamoka gamtoje: svajokime drauge" organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Konkursas vyksta kiekvienais metais, dalyviams siūloma vis kita tema, susijusi su saugomomis teritorijomis. 

Konkursu siekiama stiprinti švietimo institucijų ir saugomų teritorijų bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei naujose mokymosi aplinkose - saugomose teritorijose. 

PAMOKA GAMTOJE: SVAJOKIME DRAUGE

Konkurso uždaviniai: 

  • supažindinti mokinius ir mokytojus su edukacijos galimybėmis ir žaliosiomis mokymo aplinkomis bei kultūros vertybėmis saugomose teritorijose;
  • įtraukti švietimo institucijas į saugomų teritorijų pamokų gamtoje ir edukacinių programų kūrimą ir vykdymą, ieškant formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąsajų;
  • prisidėti prie universalių viešos prieigos gamtamokslinės edukacijos išteklių bazės kūrimo.

Konkurso dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, kitos mokinių komandos (vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai). Komandą gali sudaryti ne daugiau kaip 5 mokiniai. Komandų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos neribojamas. Komandai gali vadovauti mokytojas (-ai)/ vadovas (-ai).

Konkursas organizuojamas amžiaus grupėse:
ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai;

  • I amžiaus grupė – 1–4 klasių mokiniai;
  • II amžiaus grupė – 5–8 klasių mokiniai;
  • III amžiaus grupė – 9–11 klasių mokiniai.

Konkursą koordinuoja: 

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Aušrinė Demšienė,
tel.: 8 5 267 0060, 8 678 16 553, 
el. paštas [email protected]

VSTT Viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė, 
el. paštas [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-11