JAUNIEJI GAMTOS REINDŽERIAI

Internetinė jaunųjų gamtos reindžerių platforma www.gamtosreindzeris.lt skirta vaikų gamtosauginiam švietimui. Tai – el. svetainė, kurioje susitinka ir bendrauja jaunieji gamtos mylėtojai ir juos globojantys specialistai. 

Specialistai registruojasi, susikuria savo profilį, į platformą kelia įvairias gamtosaugines užduotis vaikams, sukuria už kiekvieną užduotį suteikiamo ženkliuko dizainą, stebi užduočių vykdymą, bendrauja su vaikais.

Vaikai registruojasi, susikuria savo profilį, renkasi jo amžiaus kategorijai priskirtas užduotis pagal temas, konkrečią saugomą teritoriją, jas vykdo, kilus klausimų, gali kreiptis į užduoties sudarytoją-specialistą, savo profilyje mato visą savo veiklos istoriją, pasiekimus. Platformoje matoma bendra vaikų pasiekimų lenta.

Jaunieji gamtos reindžeriai

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-13