Ukmergės rajono savivaldybė

BOTANINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Atkočių tuopa
Bliūdašilio eglė
Felinkos ąžuolas
Lentvorų ąžuolas
Veprių ąžuolas
Viškonių ąžuolas


GEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Akmenys Mokas ir Moko sūnus
Juozapavos akmuo
Šaltupės akmuo


GEOMORFOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Ozas Barzdos kalnas


HIDROGEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
Lentvorų šaltinis
Paduburio šaltinis
Siesarties šaltinis
Sugedos šaltinis
Žuvintės versmė

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-22