Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisija

 

Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti komisijos sprendimai: 

 

  • Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti 2021-11-18 rekomendacija kuriai pritarta LR Aplinkos ministro 2021-12-28 įsakymu Nr. D1-777 "Dėl saugomų teritorijų ribų planų rengimo", vadovaujantis 2021-06-03 ir 2021-06-17 vykusių posėdžių metu (protokolai ir pagrindžiamoji informacija) priimtais sprendimais. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-27