Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimas

2022 m. kovo 29 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-82 pakeistas Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas. Buvo atsisakyta Komisijos dalyvavimo vertinimo procese, pakeista pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo tvarka, numatant aiškesnius reikalavimus, kuriuos turi atitikti teikiami pasiūlymai, nustatant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisę priimti sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo pasiūlymams dėl saugomų teritorijų ribų keitimo.

 

2022-09-02 Informuojame apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymo keisti Griovių geomorfologinio draustinio ribas:

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022-09-01 įsakymas Nr. V-101 DĖL PASIŪLYMO KOREGUOTI GRIOVIŲ VALSTYBINIO GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO RIBAS

                                                                                                                                                                         

2022-08-17 Informuojame apie numatomą priimti sprendimą dėl pasiūlymo keisti Griovių geomorfologinio draustinio ribas:

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo projektas DĖL PASIŪLYMO KOREGUOTI GRIOVIŲ VALSTYBINIO GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO RIBAS

 

 

Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti komisijos sprendimai: 

 

  • Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti 2021-11-18 rekomendacija kuriai pritarta LR Aplinkos ministro 2021-12-28 įsakymu Nr. D1-777 "Dėl saugomų teritorijų ribų planų rengimo", vadovaujantis 2021-06-03 ir 2021-06-17 vykusių posėdžių metu (protokolai ir pagrindžiamoji informacija) priimtais sprendimais. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-02