Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus specialistui keliami reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti specialų vidurinį išsilavinimą technologijos mokslų srityje ir atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą;
 2. žinoti autotransporto priemonių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;
 3. žinoti viešųjų pirkimų vykdymo tvarką;
 4. žinoti tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo biudžetinėse organizacijose tvarką;
 5. išmanyti automobilių transporto saugos taisykles;
 6. išmanyti transporto priemonių mechanizmų ir prietaisų gedimo požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui, techninės priežiūros reikalavimus, automobilių techninio naudojimo taisykles;
 7. mokėti kelių eismo taisykles, vairuoti įvairias transporto priemones;
 8. turėti galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
 9. mokėti naudotis ryšių ir kitomis orgtechninėmis perdavimo - priėmimo priemonėmis, internetu, elektroniniu paštu;
 10. žinoti ir laikytis: darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų, kelių eismo taisyklių, Tarnybos darbo reglamento.

 

Specialisto pareigos ir funkcijos:

 1. organizuoti Tarnybos autotransporto darbą;
 2. užtikrinti savalaikį Tarnybos automobilių draudimą transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomu draudimu, bei draudimu nuo vagysčių ir kitų draudiminių įvykių;
 3. išduoti kelialapius darbuotojams atsakingiems už tarnybinių automobilių naudojimą ir kontroliuoti savalaikį kelialapių pateikimą Bendrųjų reikalų skyriui;
 4. išvažiuoti dirbti tik švariu ir techniškai sutvarkytu automobiliu (atitinkančiu Kelių eismo taisyklių reikalavimus);
 5. laikytis Kelių eismo taisyklių;
 6. laikytis darbų saugos, sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos taisyklių bei instrukcijų reikalavimų;
 7. organizuoti tarnybinių automobilių techninę priežiūrą;
 8. mėnesiui pasibaigus Bendrųjų reikalų skyriui pateikti ataskaitą už sunaudotą kurą (kelialapį ir avansinę apyskaitą);
 9. teikti paraiškas Tarnybos direktoriui dėl tarnybinių automobilių atsarginių dalių poreikio;
 10. laiku aprūpinti visomis automobilių eksploatavimui reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis;
 11. vykdyti kitus Tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.