Saugomų teritorijų statistika

 

KATEGORIJA

SKAIČIUS

PLOTAS, ha

% NUO ŠALIES TERITORIJOS PLOTO

TARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMOS TERITORIJOS

KONSERVACINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS

 

165809,04

 

 

REZERVATAI

44

39284,35

 

 

VALSTYBINIAI

5

19096,48

0,29

 

    Gamtiniai

3

18847,25

 

 

        Čepkelių

 

11266,63

 

R

        Kamanų

 

4361,7

 

R

        Viešvilės

 

3218,92

 

R

    Kultūriniai

2

249,23

 

 

        Kernavės

 

194,43

 

U

        Vilniaus pilių

 

54,8

 

U

REZERVATAI, ESANTYS VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE

38

20068,35

 

 

  Gamtiniai

36

20026

 

 

  Kultūriniai

2

42,35

 

 

REZERVATINĖS APYRUBĖS

1

119,52

0,00

 

  Dubravos

 

119,52

 

 

DRAUSTINIAI 1, 2

1018

466583,36

 

 

Valstybiniai 1

402

145276,73

2,23

 

Gamtiniai

353

110358,12

 

 

        geologiniai

10

629,95

 

 

        geomorfologiniai

40

21879,32

 

 

        hidrografiniai

34

12936,21

 

 

        pedologiniai

11

1271,25

 

 

        botaniniai

35

5496,22

 

 

        zoologiniai

28

13968,48

 

 

        botaniniai-zoologiniai

31

18042,91

 

 

        genetiniai

112

1912,11

 

 

        telmologiniai

51

20194,57

 

 

        talasologiniai2

1

14027,1

 

 

Kultūriniai

0

0

 

 

Kompleksiniai

49

49104,61

 

 

        kraštovaizdžio

49

49104,61

 

 

Savivaldybės

112

12720,94

0,19

 

Gamtiniai

91

7368,63

 

 

        geologiniai

0

0

 

 

        geomorfologiniai

4

572,05

 

 

        hidrografiniai

3

267,35

 

 

        pedologiniai

0

0

 

 

        botaniniai

33

2740,14

 

 

        zoologiniai

26

1460,64

 

 

        botaniniai-zoologiniai

23

2253,5

 

 

        genetiniai

0

0

 

 

        telmologiniai

2

74,95

 

 

        talasologiniai

0

0

 

 

Kultūriniai

1

79,92

 

 

       urbanistiniai/architektūriniai

1

79,92

 

 

Kompleksiniai

20

5272,39

 

 

        kraštovaizdžio

20

5272,39

 

 

Draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose

504

309932,84

 

 

Gamtiniai

291

139022,15

 

 

       geologiniai

3

1921,22

 

 

       geomorfologiniai

66

31566,6

 

 

       hidrografiniai

68

39330,03

 

 

       pedologiniai

1

143,54

 

 

       botaniniai

35

3448,54

 

 

       zoologiniai

7

1084

 

 

       botaniniai-zoologiniai

49

30748,05

 

 

       genetiniai

6

259,54

 

 

       telmologiniai

54

14883,08

 

 

       talasologiniai

2

15637,55

 

 

Kultūriniai

65

6457,4

 

 

       archeologiniai

10

1832,87

 

 

       istoriniai

5

733,52

 

 

       etnokultūriniai

12

1638,91

 

 

       urbanistiniai/architektūriniai

38

2252,1

 

 

Kompleksiniai

148

164453,29

 

 

       kraštovaizdžio

148

164453,29

 

 

PAVELDO OBJEKTAI  3

915

1435,83

0,02

 

Valstybiniai

683

1574,15

 

 

       Gamtos paminklai

156

1172,8

 

 

Savivaldybės

232

28,86

 

 

ATKURIAMOSIOS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS

3

875,42

0,01

 

EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS 4

117

88303,78

 

 

valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonos

5

8691,17

 

 

valstybinių parkų buferinės apsaugos zonos

101

77886,91

 

 

valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos

3

1584,41

 

 

savivaldybės draustinių buferinės apsaugos zonos

6

111,99

 

 

paveldo objektų buferinės apsaugos zonos

2

29,3

 

 

KOMPLEKSINĖS SAUGOMOS TERITORIJOS

68

971257,53

 

 

Nacionaliniai parkai 5

5

144020,97

2,21

 

       Aukštaitijos

 

41055,73

 

 

       Dzūkijos

 

58334,4

 

 

       Kuršių nerijos

 

27388,71

 

U, H

       Trakų istorinis

 

8146,66

 

 

       Žemaitijos

 

21753,53

 

 

Regioniniai parkai 6

30

448915,18

6,88

 

       Anykščių

 

15485,7

 

 

       Asvejos

 

12206,94

 

 

       Aukštadvario

 

17004,9

 

 

       Biržų

 

14405,76

 

 

       Dieveniškių istorinis

 

8598,02

 

 

       Dubysos

 

11469,32

 

 

       Gražutės

 

31932,94

 

 

       Kauno marių

 

9851,89

 

 

       Krekenavos

 

11589,64

 

 

       Kurtuvėnų

 

17266,09

 

 

       Labanoro

 

55314,42

 

 

       Metelių

 

17720,69

 

 

       Nemuno deltos

 

29069,14

 

R, H

       Nemuno kilpų

 

25079,76

 

 

       Neries

 

10514,61

 

 

       Pagramančio

 

13468,13

 

 

       Pajūrio

 

5847,1

 

H

       Panemunių

 

10162,98

 

 

       Pavilnių

 

2176,37

 

 

       Rambyno

 

4788,28

 

 

       Salantų

 

13213,22

 

 

       Sartų

 

12121,47

 

 

       Sirvėtos

 

8754,66

 

 

       Tytuvėnų

 

18063,74

 

 

       Varnių

 

33731,74

 

 

       Veisiejų

 

12288,35

 

 

       Ventos

 

9833,65

 

 

       Verkių

 

2529,06

 

 

       Vištyčio

 

10428,57

 

 

       Žagarės

 

7140,42

 

 

Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos 7

33

254979,13

3,91

 

Biosferos rezervatai

1

18573,84

 

 

       Žuvinto

 

18573,84

 

U, R

Biosferos poligonai

32

343947,1

 

 

NATURA2000 TERITORIJOS 8

 

127692,2

1,96

 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos

84

658603,55

 

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

841

740692,67

 

 

IŠ VISO

 

1155132,4

17,69

 

 

PASTABOS
Saugomų teritorijų plotai paskaičiuoti naudojantis Geografinių informacinių sistemų (GIS) programine įranga

U – saugomos teritorijos įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

R – tarptautinės svarbos pelkės (Ramsaro konvencija).

H – teritorijos priklausančios Baltijos jūros apsaugos sistemai (HELCOM konvencija).

1 Iš bendro valstybinių draustinių ploto atimtas sutampančių valstybinių draustinių teritorijų plotas (158,90 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);

2 Iš bendro visų draustinių ploto atimtas sutampančių visų draustinių teritorijų plotas (1506,05 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);

3 Iš bendro gamtos paveldo objektų ploto atimtas persidengiančių su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (1311,12 ha);

4 Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų plotas į bendrą saugomų teritorijų plotą neįskaičiuotas;

5 Iš bendro nacionalinių parkų ploto yra atimta Kuršių nerijos nacionalinio parko ploto dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (12658,06 ha);

6 Iš bendro regioninių parkų ploto yra atimta Pajūrio regioninio parko dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (3142,38 ha);

7 Iš biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų bendro ploto atimtas į juos patenkančių valstybinių ir savivaldybių draustinių plotas (18592,08 ha) ir jūrinių – Baltijos jūros, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės ir Sambijos plynaukštės biosferos poligonų plotas (88949,73 ha);

8 Iš bendro Natura2000 teritorijų ploto atimtas tarpusavyje persidengiančių NATURA2000 teritorijų plotas (425348,62 ha)  ir persidengiančių Natura2000 su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (846255,4 ha).

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04