Saugomų teritorijų statistika

SAUGOMŲ TERITORIJŲ KATEGORIJOS
Kategorija Kiekis Plotas1 (ha) Šalies teritorijos dalis (%)
Valstybiniai rezervatai 6 18772,09 0,29
Gamtiniai  3 18406,72 0,28
Kultūriniai 2 245,85 0,004
Rezervatinės apyrubės 1 119,52 0,002
Biosferos rezervatai 1 18489,69 0,28
Draustiniai 514 157753,47 2,42
   Valstybiniai draustiniai 402 145325,72 2,23
     Kraštovaizdžio 48 44979,62 0,69
     Geologiniai 10 629,95 0,01
     Geomorfologiniai 40 21879,57 0,34
     Hidrografiniai 34 12936,20 0,20
     Pedologiniai 11 1271,25 0,02
     Botaniniai 35 5496,22 0,08
     Zoologiniai 28 13968,48 0,21
ornitologiniai 10 2897,37  
ichtiologiniai 8 10464,74  
teriologiniai 1 8,00  
herpetologiniai 3 123,62  
entomologiniai 6 474,75  
     Botaniniai-zoologiniai 31 18012,01 0,28
     Genetiniai 112 1912,11 0,03
     Telmologiniai 52 24240,31 0,37
     Talasologiniai 1 14027,10 -
   Savivaldybių draustiniai 112 12759,85 0,20
     Kraštovaizdžio 20 5296,96 0,08
     Geomorfologiniai 4 572,05 0,01
     Hidrografiniai 3 267,35 0,004
     Botaniniai 33 2754,49 0,04
     Zoologiniai 26 1460,64 0,02
ornitologiniai 12 821,82  
teriologiniai 12 421,34  
herpetologiniai 1 0,33  
entomologiniai 1 217,12  
    Botaniniai-zoologiniai 23 2253,50 0,03
    Telmologiniai 2 74,95 0,001
    Urbanistiniai/architektūriniai 1 79,92 0,001
Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai 684 (iš jų GP6-157)    
Geologiniai 177 (72)    
Botaniniai 403 (26)    
Geomorfologiniai 37 (28)    
Hidrogeologiniai 43 (19)    
Hidrografiniai 23 (12)    
Zoologiniai 1    
Atkuriamieji sklypai 3 875,42 0,01
Valstybiniai parkai 35 593491,05 9,09
Nacionaliniai parkai4 5 144139,14 2,21
Regioniniai parkai5 30 449351,91 6,88
Biosferos poligonai2 32 236556,86 3,62
NATURA 2000 teritorijos 559 125399,89 1,92
IŠ VISO 1151670,57 17,64

 

PASTABOS
Saugomų teritorijų plotai paskačiuoti naudojantis Geografinių informacinių sistemų (GIS) programine įranga.
Iš biosferos poligonų plotų atimtas į juos patenkančių valstybinių ir savivaldybių draustinių plotas (18444,50 ha). Taip pat iš bendro biosferos poligonų ploto atimtas jūrinių - Baltijos jūros, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės ir Sambijos plynaukštės biosferos poligonų plotas (viso 88949,72 ha).
Jūrinis draustinis. Į bendrą saugomų teritorijų plotą draustinio plotas nėra įskaičiuotas.
Iš bendro nacionalinių parkų ploto yra atimta Kuršių nerijos nacionalinio parko dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (12658,06 ha).
Iš bendro regioninių parkų ploto yra atimta Pajūrio regioninio parko ploto dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (3142,38 ha).
6 gamtos paminklai
7 Pateiktas tik plotas, nepatenkantis į kitas saugomas teritorijas. Detalią statistinę informaciją apie Natura 2000 teritorijas rasite skiltyje „NATURA 2000“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-30