Saugomų teritorijų statistika

KATEGORIJA

SKAIČIUS

PLOTAS, ha

% NUO ŠALIES TERITORIJOS PLOTO

TARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMOS TERITORIJOS

KONSERVACINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS

 

 

 

 

REZERVATAI

44

39507,76

 

 

VALSTYBINIAI

5

19330,50

0,30

 

    Gamtiniai

3

19081,27

 

 

        Čepkelių

 

11266,63

 

R

        Kamanų

 

4361,7

 

R

        Viešvilės

 

3452,94

 

R

    Kultūriniai

2

249,23

 

 

        Kernavės

 

194,43

 

U

        Vilniaus pilių

 

54,8

 

U

REZERVATAI, ESANTYS VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE

38

20057,74

 

 

  Gamtiniai

36

20015.39

 

 

  Kultūriniai

2

42,35

 

 

REZERVATINĖS APYRUBĖS

1

119,52

0,001

 

  Dubravos

 

119,52

 

 

DRAUSTINIAI 1

1018

466568,72

 

 

Valstybiniai 2

402

145268,98

2,23

 

Gamtiniai

353

110350,37

 

 

        geologiniai

10

629,95

 

 

        geomorfologiniai

40

21879,32

 

 

        hidrografiniai

34

12936,21

 

 

        pedologiniai

11

1271,25

 

 

        botaniniai

35

5496,22

 

 

        zoologiniai

28

13968,48

 

 

        botaniniai-zoologiniai

31

18035,17

 

 

        genetiniai

112

1912,11

 

 

        telmologiniai

51

20194,57

 

 

        talasologiniai2

1

14027,1

 

 

Kultūriniai

0

0

 

 

Kompleksiniai

49

49104,61

 

 

        kraštovaizdžio

49

49104,61

 

 

Savivaldybės

112

12720,94

0,19

 

Gamtiniai

91

7368,63

 

 

        geologiniai

0

0

 

 

        geomorfologiniai

4

572,05

 

 

        hidrografiniai

3

267,35

 

 

        pedologiniai

0

0

 

 

        botaniniai

33

2740,14

 

 

        zoologiniai

26

1460,64

 

 

        botaniniai-zoologiniai

23

2253,5

 

 

        genetiniai

0

0

 

 

        telmologiniai

2

74,95

 

 

        talasologiniai

0

0

 

 

Kultūriniai

1

79,92

 

 

       urbanistiniai/architektūriniai

1

79,92

 

 

Kompleksiniai

20

5272,39

 

 

        kraštovaizdžio

20

5272,39

 

 

Draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose

504

309925,95

 

 

Gamtiniai

291

139022,15

 

 

       geologiniai

3

1921,22

 

 

       geomorfologiniai

66

31566,6

 

 

       hidrografiniai

68

39330,03

 

 

       pedologiniai

1

143,54

 

 

       botaniniai

35

3448,54

 

 

       zoologiniai

7

1084

 

 

       botaniniai-zoologiniai

49

30748,05

 

 

       genetiniai

6

259,54

 

 

       telmologiniai

54

14883,08

 

 

       talasologiniai

2

15637,55

 

 

Kultūriniai

65

6457,4

 

 

       archeologiniai

10

1832,87

 

 

       istoriniai

5

733,52

 

 

       etnokultūriniai

12

1638,91

 

 

       urbanistiniai/architektūriniai

38

2252,1

 

 

Kompleksiniai

148

164446,40

 

 

       kraštovaizdžio

148

164446,40

 

 

PAVELDO OBJEKTAI  3

915

114,43

0,001

 

Valstybiniai

683

1574,15

 

 

       Gamtos paminklai

156

1172,8

 

 

Savivaldybės

232

28,86

 

 

ATKURIAMOSIOS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS

3

875,42

0,01

 

EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS 4

117

88052,12

 

 

valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonos

5

8439,51

 

 

valstybinių parkų buferinės apsaugos zonos

101

77886,91

 

 

valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos

3

1584,41

 

 

savivaldybės draustinių buferinės apsaugos zonos

6

111,99

 

 

paveldo objektų buferinės apsaugos zonos

2

29,3

 

 

KOMPLEKSINĖS SAUGOMOS TERITORIJOS

68

971300,63

 

 

Nacionaliniai parkai 5

5

144020,97

2,21

 

       Aukštaitijos

 

41055,73

 

 

       Dzūkijos

 

58334,4

 

 

       Kuršių nerijos

 

27388,71

 

U, H

       Trakų istorinis

 

8146,66

 

 

       Žemaitijos

 

21753,53

 

 

Regioniniai parkai 6

30

448958,28

6,88

 

       Anykščių

 

15485,7

 

 

       Asvejos

 

12206,94

 

 

       Aukštadvario

 

17004,9

 

 

       Biržų

 

14405,76

 

 

       Dieveniškių istorinis

 

8598,02

 

 

       Dubysos

 

11469,32

 

 

       Gražutės

 

31932,94

 

 

       Kauno marių

 

9851,89

 

 

       Krekenavos

 

11589,64

 

 

       Kurtuvėnų

 

17266,09

 

 

       Labanoro

 

55314,42

 

 

       Metelių

 

17720,69

 

 

       Nemuno deltos

 

29112,24

 

R, H

       Nemuno kilpų

 

25079,76

 

 

       Neries

 

10514,61

 

 

       Pagramančio

 

13468,13

 

 

       Pajūrio

 

5847,1

 

H

       Panemunių

 

10162,98

 

 

       Pavilnių

 

2176,37

 

 

       Rambyno

 

4788,28

 

 

       Salantų

 

13213,22

 

 

       Sartų

 

12121,47

 

 

       Sirvėtos

 

8754,66

 

 

       Tytuvėnų

 

18063,74

 

 

       Varnių

 

33731,74

 

 

       Veisiejų

 

12288,35

 

 

       Ventos

 

9833,65

 

 

       Verkių

 

2529,06

 

 

       Vištyčio

 

10428,57

 

 

       Žagarės

 

7140,42

 

 

Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos 7

33

254979,13

3,91

 

Biosferos rezervatai

1

18573,84

 

 

       Žuvinto

 

18573,84

 

U, R

Biosferos poligonai

32

343947,1

 

 

NATURA2000 TERITORIJOS 8

 

129243,45

1,98

 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos

84

658603,55

 

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

480

755965,70

 

 

IŠ VISO

 

1155631,62

17,70

 

 

PASTABOS
Saugomų teritorijų plotai paskaičiuoti naudojantis Geografinių informacinių sistemų (GIS) programine įranga

U – saugomos teritorijos įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

R – tarptautinės svarbos pelkės (Ramsaro konvencija).

H – teritorijos priklausančios Baltijos jūros apsaugos sistemai (HELCOM konvencija).

1 Iš bendro visų draustinių ploto atimtas sutampančių visų draustinių teritorijų plotas (1506,05 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);

2 Iš bendro valstybinių draustinių ploto atimtas sutampančių valstybinių draustinių teritorijų plotas (158,90 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);

3 Iš bendro gamtos paveldo objektų ploto atimtas persidengiančių su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (1488,58 ha);

4 Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų plotas į bendrą saugomų teritorijų plotą neįskaičiuotas;

5 Iš bendro nacionalinių parkų ploto yra atimta Kuršių nerijos nacionalinio parko ploto dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (12658,06 ha);

6 Iš bendro regioninių parkų ploto yra atimta Pajūrio regioninio parko dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (3142,38 ha);

7 Iš biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų bendro ploto atimtas į juos patenkančių valstybinių ir savivaldybių draustinių plotas (18592,08 ha) ir jūrinių – Baltijos jūros, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės ir Sambijos plynaukštės biosferos poligonų plotas (88949,73 ha);

8 Iš bendro Natura2000 teritorijų ploto atimtas tarpusavyje persidengiančių NATURA2000 teritorijų plotas (433352,2 ha)  ir persidengiančių Natura2000 su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (851973,6 ha).

2021 m. liepos 22 d. duomenys

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-28