Saugomų teritorijų statistika

 

KATEGORIJA SKAIČIUS PLOTAS, ha % NUO ŠALIES TERITORIJOS PLOTO TARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMOS TERITORIJOS
KONSERVACINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS        
REZERVATAI 44 41287.96    
VALSTYBINIAI 5 19330.51 0.30  
Gamtiniai 3 19081.27    
Čepkelių   11266.63   R
Kamanų   4361.70   R
Viešvilės   3452.94   R
Kultūriniai 2 249.23    
Kernavės   194.43   U
Vilniaus pilių   54.80   U
REZERVATAI, ESANTYS VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE 38 21837.93    
Gamtiniai 36 21795.57    
Kultūriniai 2 42.35    
REZERVATINĖS APYRUBĖS 1 119.52 0.002  
Dubravos   119.52    
DRAUSTINIAI 1017 463813.44    
Valstybiniai2 402 145268.98 2.23  
Gamtiniai 353 110350.38    
        geologiniai 10 629.95    
        geomorfologiniai 40 21879.32    
        hidrografiniai 34 12936.20    
        pedologiniai 11 1271.25    
        botaniniai 35 5496.22    
        zoologiniai 28 13968.48    
        botaniniai-zoologiniai 31 18035.17    
        genetiniai 112 1912.11    
        telmologiniai 51 20194.57    
        talasologiniai 1 14027.10    
Kultūriniai 0 0.00    
Kompleksiniai 49 49104.61    
        kraštovaizdžio 49 49104.61    
Savivaldybės 109 11770.00 0,18  
Gamtiniai 88 6417.70    
        geologiniai 0 0.00    
        geomorfologiniai 4 572.05    
        hidrografiniai 3 267.35    
        pedologiniai 0 0.00    
        botaniniai 31 1982.16    
        zoologiniai 26 1460.64    
        botaniniai-zoologiniai 22 2060.56    
        genetiniai 0 0.00    
        telmologiniai 2 74.95    
        talasologiniai 0 0.00    
Kultūriniai 1 79.92    
       urbanistiniai/architektūriniai 1 79.92    
Kompleksiniai 20 5272.39    
        kraštovaizdžio 20 5272.39    
Draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose 506 308123.11    
Gamtiniai 292 137059.20    
       geologiniai 3 1921.22    
       geomorfologiniai 66 31566.60    
       hidrografiniai 68 39330.03    
       pedologiniai 1 143.54    
       botaniniai 35 3448.54    
       zoologiniai 7 1084.00    
       botaniniai-zoologiniai 48 28501.99    
       genetiniai 8 542.66    
       telmologiniai 54 14883.08    
       talasologiniai 2 15637.55    
Kultūriniai 65 6457.40    
       archeologiniai 10 1832.87    
       istoriniai 5 733.52    
       etnokultūriniai 12 1638.91    
       urbanistiniai/architektūriniai 38 2252.10    
Kompleksiniai 149 164606.51    
       kraštovaizdžio 149 164606.51    
PAVELDO OBJEKTAI3 925 112.98 0.002  
Valstybiniai 701 1518.49    
       Gamtos paminklai 156 1081.35    
Savivaldybės 224 30.99    
ATKURIAMOSIOS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS 3 875.42 0.01  
EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS4 641 88206.86    
valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonos 5 8439.51    
valstybinių parkų buferinės apsaugos zonos 101 77886.91    
valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos 3 1584.41    
savivaldybės draustinių buferinės apsaugos zonos 6 111.99    
paveldo objektų buferinės apsaugos zonos 526 184.04    
KOMPLEKSINĖS SAUGOMOS TERITORIJOS 68 971300.61    
Nacionaliniai parkai5 5 144020.96 2.21  
       Aukštaitijos   41055.73    
       Dzūkijos   58334.40    
       Kuršių nerijos   27388.70   U, H
       Trakų istorinis   8146.66    
       Žemaitijos   21753.53    
Regioniniai parkai6 30 448958.26 6.88  
       Anykščių   15485.70    
       Asvejos   12206.94    
       Aukštadvario   17004.90    
       Biržų   14405.76    
       Dieveniškių istorinis   8598.02    
       Dubysos   11469.32    
       Gražutės   31932.94    
       Kauno marių   9851.89    
       Krekenavos   11589.64    
       Kurtuvėnų   17266.09    
       Labanoro   55314.42    
       Metelių   17720.69    
       Nemuno deltos   29112.24   R, H
       Nemuno kilpų   25079.76    
       Neries   10514.61    
       Pagramančio   13468.13    
       Pajūrio   5847.10   H
       Panemunių   10162.98    
       Pavilnių   2176.37    
       Rambyno   4788.28    
       Salantų   13213.22    
       Sartų   12121.47    
       Sirvėtos   8754.66    
       Tytuvėnų   18063.74    
       Varnių   33731.74    
       Veisiejų   12288.35    
       Ventos   9833.65    
       Verkių   2529.06    
       Vištyčio   10428.57    
       Žagarės   7140.42    
Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos 7 33 254221.78 3.89  
Biosferos rezervatai 1 18573.84    
       Žuvinto   18573.84   U, R
Biosferos poligonai 32 343947.10    
NATURA2000 TERITORIJOS 8   166926.35 2.56  
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos 85 658628.90    
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos 605 852977.46    
IŠ VISO   1191604.79 18.25  

 

PASTABOS
Saugomų teritorijų plotai paskaičiuoti naudojantis Geografinių informacinių sistemų (GIS) programine įranga
U – saugomos teritorijos įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
R – tarptautinės svarbos pelkės (Ramsaro konvencija).
H – teritorijos priklausančios Baltijos jūros apsaugos sistemai (HELCOM konvencija).
1 Iš bendro visų draustinių ploto atimtas sutampančių visų draustinių teritorijų plotas (1507,56 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);
2 Iš bendro valstybinių draustinių ploto atimtas sutampančių valstybinių draustinių teritorijų plotas (158,90 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);
3 Iš bendro gamtos paveldo objektų ploto atimtas persidengiančių su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (1436.5 ha);
4 Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų plotas į bendrą saugomų teritorijų plotą neįskaičiuotas;
5 Iš bendro nacionalinių parkų ploto yra atimta Kuršių nerijos nacionalinio parko ploto dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (12658,06 ha);
6 Iš bendro regioninių parkų ploto yra atimta Pajūrio regioninio parko dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (3142,38 ha);
7 Iš biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų bendro ploto atimtas į juos patenkančių valstybinių ir savivaldybių draustinių plotas (19349.43 ha) ir jūrinių – Baltijos jūros, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės ir Sambijos plynaukštės biosferos poligonų plotas (88949,73 ha);
8 Iš bendro Natura2000 teritorijų ploto atimtas tarpusavyje persidengiančių NATURA2000 teritorijų plotas (458518.35 ha)  ir persidengiančių Natura2000 su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (886161.66 ha).

2023 m. sausio 09 d. duomenys

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-25