Saugomų teritorijų institucinė sistema

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9  (2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-81 redakcija) patvirtintas valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir europos ekologinio tinklo "Natura 2000" teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V- 96 patvirtintas valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervato direkcijų funkcijų vykdymas priskirtose teritorijose.  

Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų, svarbių buveinių ir paukščių apsaugai, sąrašai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-24