Ventos regioninis parkas

Regioninis parkas įsteigtas 1992 m.
Regioninio parko plotas 9834 ha*
Ventos regioninio parko interneto svetainė: www.ventosparkas.lt

Ventos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdį su raiškiais šlaitais, atodangas su juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksais, Ventos ir jos intakų - Virvytės, Uogio, Ažvilio, Dabikinės upelių - natūralų hidrografinį tinklą; išsaugoti kultūros paveldo vertybes.

Ventos regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Ventos regioninio parko direkcija.

VENTOS REGIONINIO PARKO IŠSKIRTINĖ VERTĖ

Ventos regioninis parkas yra unikalus geologine sandara. Tik čia galima pamatyti paslaptingojo juros periodo uolienų, paliesti rankomis dinozaurų laikmečio gyvūnų liekanas – fosilijas. Papilės atodangos išskirtinės, turinčios pasaulinę mokslinę vertę. Svarbiausios parko kraštovaizdžio vertybės yra Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio upės ir upeliai, jų natūralus hidrografinis tinklas, slėniai su Lietuvoje retomis natūraliomis pievomis, senomis giriomis ir giraitėmis. Upėms būdingos didelės išraiškingos kilpos, slėniams – statūs šlaitai su įspūdingomis atodangomis.

Žymiausia istorinė asmenybė, gyvenusi šiame krašte, – Papilėje paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleidęs garsus Lietuvos istorikas Simonas Daukantas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-14