Tytuvėnų regioninis parkas

Regioninis parkas įsteigtas 1992 m.
Regioninio parko plotas 18159 ha*
Tytuvėnų regioninio parko interneto svetainė: www.trp.lt

Tytuvėnų regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Tytuvėnų - Šiluvos urbanistinių architektūrinių kompleksų ir jų ežeruotų pelkėtų apylinkių kraštovaizdį, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti Tytuvėnų apylinkių ežeruotą pelkėtą miškingą kraštovaizdį su Gauštvinio, Apušies, Giliaus, Bridvaišio ežerų grandine; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Tytuvėnų ir Šiluvos architektūrinius urbanistinius kompleksus, piliakalnius.

Tytuvėnų regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Tytuvėnų regioninio parko direkcija.

TYTUVĖNŲ REGIONIIO PARKO IŠSKIRTINĖ VERTĖ

Tytuvėnų regioniniame parke saugomas savitas kalvoto reljefo, miškingas, pelkėtas kraštovaizdis, atsikartojantis senoviniuose Šiluvos ir Tytuvėnų miesteliuose. Prie Tytuvėnų miestelio tyvuliuoja gražiausi regiono ežerai, ošia šimtametis šilas. Parko šiaurinėje dalyje nuo seno saugomas drėgnas Šimšų miškas su jame besidriekiančiais ledynų suformuotais akmenų ruožais.

Šiluva – vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų Lietuvoje, garsėjantis Europoje kaip viena iš penkių Bažnyčios pripažintų Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietų. Tytuvėnuose esantis senovinis bažnyčios vienuolyno kompleksas atveria turtingą savitą XVII–XVIII a. istorinio palikimo klodą. Tai vienas žymiausių tokio pobūdžio provincijos statinių Rytų Europoje.

Daugiau kaip 500 metų vykstantys Šiluvos atlaidai pritraukia keliasdešimt tūkstančių maldininkų. Garsus ir Tytuvėnų tarptautinis muzikinis vasaros festivalis.

Paežerių gamtos grožis geriausiai atsiskleidžia keliaujant Giliaus ežero pažintiniu taku. Ekskursantų pamėgtas ir Miško muziejus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-07