exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Natura 2000 teritorijų apsaugos įvertinimas

Natura 2000 teritorijų apsaugos įvertinimas

Buveinių ar paukščių apsaugai svarbi teritorija nustatoma vietovėse, kurios atitinka patvirtintus tokių teritorijų atrankos kriterijus ir pasižymi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 1 arba 2 punkte nurodytomis sąlygomis. Nustatoma buveinių apsaugai svarbi teritoriją turi būti įtraukta į Europos Komisijos sprendimu patvirtintą biogeografinio regiono Europos Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą.

Tais atvejais, kai vietovė ar jos dalis nepatenka į Lietuvos Respublikos saugomą teritoriją, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos įvertina ar vietovė, kurioje numatoma nustatyti buveinių ar paukščių apsaugai svarbią teritoriją, pasižymi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytomis sąlygomis.

Apsaugos lygio įvertinimo ataskaitos - pažymos:

1. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Kauno ąžuolynas" (LTKAU0020) apsaugos įvertinimo ataskaita. Ribų žemėlapis

2. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Viešinto ežeras" (LTANY0023) apsaugos įvertinimo ataskaita. Ribų žemėlapis

3. Teritorijos dalies, nepatenkančios į buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančią vietovę "Kenos upė" (LTVIN0025) ir į Kenos valstybinį hidrografinį draustinį, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

4. Teritorijos dalies, nepatenkančios į buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančią vietovę "Vilnios upės slėnis ties Mickūnais" (LTVIN0032) ir į Vilnios valstybinį hidrografinį draustinį, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-20