exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Atkuriamieji sklypai

Atkuriamųjų sklypų steigimo tikslai:
1) atkurti veiklos nuskurdintas gamtos išteklių rūšis arba jų kompleksus;
2) pagausinti bendrą gamtos išteklių fondą;
3) garantuoti atsinaujinančių gamtos išteklių išsaugojimą ir racionalų naudojimą.

Atkuriamieji sklypai steigiami valstybinėje žemėje uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos, durpynų, požeminio vandens ir kitiems atsinaujinantiems ištekliams atkurti ir pagausinti. Jie steigiami gamtos ištekliams atkurti reikalingam laikotarpiui.

Vykdant projektą „Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 įgyvendinimas Lietuvoje“, 2003-2004 m. buvo išskirtos paukščių apsaugai svarbios teritorijos, kurioms buvo parengti ribų planai, nustatyti apsaugos ir tvarkymo reglamentai.

2004 m. rugsėjo 15 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 – 486 (Žin., 2004, Nr. 141-5169) buvo įsteigti Kalvių (Klaipėdos r., Klaipėdos apskritis), Pabradės (Švenčionių r.,Vilniaus apskritis) ir Sulinkių (Radviliškio r., Šiaulių apskritis) atkuriamieji sklypai, patvirtintos jų ribos.

Atkuriamųjų sklypų ribas žiūrėkite Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-24