>
2023-01-23

VYKDYTI PIRKIMAI DAUGIAU KAIP 90 PROCENTŲ BUVO ŽALI

Vyriausybė yra iškelusi tikslą, kad nuo 2023 metų 100 proc. visų viešųjų pirkimų pagal jų vertę turi būti žalieji. Galime pasidžiaugti, kad praėjusiais metais Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) vykdyti viešieji pirkimai daugiau kaip 90 procentų buvo žali, tad šiais metais bus galima pasiekti užsibrėžtus žaliuosius tikslus. 

Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašą. Šiame tvarkos apraše numatyti pakeitimai sudarys geresnes sąlygas žaliesiems pirkimams. Esminiai pokyčiai – sumažėjo produktų grupių, kurių pirkimams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai ir atsisakyta produktams keliamų išplėstinių reikalavimų. 

Atsižvelgus į Europos Komisijos žaliųjų viešųjų pirkimų aplinkosauginių kriterijų pavyzdines rekomendacijas, didžioji dalis tvarkos apraše nustatytų produktų grupėms taikomų aplinkos apsaugos kriterijų yra atnaujinti, dalies jų atsisakyta.

Pirkimų vykdytojams atsiranda galimybės žaliųjų pirkimų būdu lengviau įsigyti produktus, kurie patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą. 

Pirkimų vykdytojai galės žaliųjų pirkimų būdu paprasčiau įsigyti prekes ir paslaugas, darant kuo mažesnę neigiamą įtaką klimato kaitai, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei.