VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS SPECIALISTAI APTIKO NET 2 ĮSPŪDINGOS APIMTIES KLEVUS

Data

2019 10 01

Įvertinimas
1
12.jpg

Įgyvendinant „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano“ projekte „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ numatytą veiklą, vykdoma gamtos paveldo objektų stebėsena, kurios metu renkami duomenys gamtos paveldo objektų tvarkymo metodikos parengimui.

Vykdant valstybės saugomų gamtos paveldo objektų monitoringą ir renkant duomenis apie objektus, atsitiktinai aptikti 2 išskirtinės apimties paprastieji klevai. Pagal gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-393 „Dėl Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“, valstybės saugomais gamtos paveldo objektais skelbiami paprastieji klevai, kurių kamieno apimtis 1,3 m aukštyje ne mažesnė kaip 3,5 m.

Širvintų r. sav., Gelvonų sen., šalia rajoninio kelio Nr. 4305 (Musninkai-Čiobiškis-Gelvonai-Vytinė) ties Davonių k. esančių klevų apimtis siekia 3,5 m ir 3,65 m. Iki šiol Lietuvoje nei vienas klevas nėra paskelbtas valstybės saugomu gamtos paveldo objektu, o savivaldybės saugomais paskelbti vos 4 klevai, todėl bus siekiama minėtuosius klevus paskelbti valstybės saugomais botaniniais gamtos paveldo objektais.

Paminėtina, kad klevai pasižymi plačia ir tvirta šaknų sistema, tačiau retai sulaukia daugiau kaip 250 metų. Paprastasis klevas įprastai buvo sodinamas pakelėms apželdinti, šlaitų tvirtinimui, alėjoms formuoti, kaip akcentas šalia sodybų. Nors Lietuvoje paprastasis klevas aptinkamas dažnai, tačiau išskirtinių apimčių klevai – retenybė. Tokie medžiai vertingi ne tik gamtiniu, moksliniu, estetiniu bet ir istoriniu požiūriu.