2024-03-28

UNESCO KOMITETO POSĖDIS VYKO ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATE

Žuvinto biosferos rezervate vyko išvažiuojamasis UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ komiteto posėdis. Šeimininkai sveikino susirinkusius ir pasidžiaugė, jog UNESCO komiteto veikla yra aktyvi, o sprendimai įtraukiami ir į teisėkūros procesus.

Komiteto pirmininkas Prof. Algimantas Paulauskas pristatė UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ nacionalinio komiteto veiklos apžvalgą, pastebėjo, kad mokslinių tyrimų baras dar nėra pilnai išnaudotas ir yra kur plėstis, todėl numatomi vykdyti tyrimai Žuvinto biosferos rezervato ir rezervatui artimoje aplinkoje yra vienas didžiausių prioritetų mokslinėje veikloje.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė dr. Agnė Jasinavičiūtė pristatė Žuvinto biosferos rezervato artimoje aplinkoje planuojamų statyti vėjo jėgainių situaciją. Diskutuota apie rezervato buferinės zonos išplėtimo galimybes, saugiklių, kurie svarbūs tiek migruojantiems, tiek dienos metu besimaitinantiems paukščiams veiksmingumą.

Žuvinto biosferos rezervato grupės patarėjas Tomas Pikūnas pristatė 2023 veiklą rezervate, papasakojo su kokiais iššūkiais susiduria rezervatą prižiūrintys darbuotojai. Aptartos vykdytos veiklos, gamtotvarkos priemonės, pristatyti šių metų prioritetai ir planai.

Komiteto narys Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas kvietė diskusijoms apie saugomose teritorijose įsteigtų genetinių draustinių situacijos sprendimą – visuomenės susirūpinimas miškų naudojimo pagrįstumu tik didėja, todėl planuojant veiklas į tai turi būti atsižvelgiama.

Posėdį užbaigė pasirengimo Euro MAB konferencijai aptarimas. Komiteto posėdyje dalyvavo UNESCO Lietuvos nacionalinės komisijos pirmininkas, Ministrės pirmininkės patarėjas Rimantas Žylius.

Antra išvykstamojo posėdžio dalis persikėlė į direkcijos dar vieną administruojamą teritoriją – Punios šilą. Komiteto nariai turėjo galimybę vieni pirmųjų išbandyti naująjį Punios šilo pažintinį maršrutą. Puikiai nusiteikę dalyviai įveikė daugiau nei 8 km įspūdingais skardžiais ir raguvomis pasitikusią trasą, grožėjosi garsiaisiais Punios ąžuolais ir nuostabiais pirmaisiais pavasario ženklais. 

Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos informacija