2023-11-30

TVARKOMAS GINUČIŲ ĄŽUOLYNAS

Aukštaitijos nacionaliniame parke įgyvendindamas gamtotvarkos projektas - „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“, kurio metu tvarkoma Buveinių apsaugai svarbi teritorija – Ginučių ąžuolynas.

Kadaise vietos gyventojai Ginučių ąžuolyne (vietos gyventojų dar vadinama Asėkos giria) ganė gyvulius, šienavo, todėl bėgant metams čia susiformavo didele rūšių įvairove pasižyminti gamtinė buveinė su pavieniais senais ąžuolais, gamtininkų vadinama „medžiais apaugusiomis ganyklomis“.

Tai labai reta gamtinė buveinė, saugoma visoje Europoje. Buveinę formuojantys seni medžiai yra ne tik istorinis ir kultūrinis šalies palikimas, puošiantis mūsų kraštovaizdį, bet ir unikali gyvenamoji vieta daugeliui rūšių. Ypač vertingi tiek pavieniui, tiek grupėmis augantys ąžuolai senoliai, su kuriais buveinėje yra susiję keli šimtai gyvūnų, augalų ir grybų rūšių. Dalis šių rūšių yra prisitaikę gyventi tik senuose medžiuose, todėl jų išlikimas priklauso ir nuo medžiais apaugusių ganyklų likimo.

Medžiais apaugusių ganyklų buveinės Lietuvoje susiformavo ilgą laiką ganant gyvulius plačialapių ir mišriuose miškuose arba po miško lydymo. 

XX a. pradžioje intensyvėjant žemės ir miškų ūkiui, dauguma tokių buveinių arba užaugo mišku arba buvo paverstos į atviras žemės ūkio naudmenas. Sovietmečiu šios buveinės beveik visiškai išnyko, uždraudus miškuose ganyti gyvulius bei pradėjus masinę žemių melioraciją.

Ginučių ąžuolyne buvo gausiai aptinkamos retosios augalų rūšys, tokios kaip sibirinis vilkdalgis, paprastasis kardelis, vyriškoji gegužraibė, baltijinė ir raudonoji gegūnės, taip pat dabar jau išnykusios švedinė kiaulpienė, pievinis plauretis, siauralapė plautė. Deja, nutrūkus gyvulių ganymo tradicijai, neprižiūrimas ąžuolynas ėmė keistis. 

Buvusios atviros pievos su pavieniais stambiais ąžuolais ėmė užaugti menkaverte augalija. Pradėjo įsigalėti krūmai, formuotis aukštaūgė žolinė augmenija, daugelis retų rūšių buvo paprasčiausiai nustelbtos.

Tačiau dar ne viskas prarasta. Šiuo metu Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija Ginučių ąžuolyne kertami menkaverčiai krūmai, invazinių rūšių medžiai (vykdomi specialieji biologinės įvairovės palaikymo kirtimai). Vėliau palaipsniui bus šienaujama, o dalyje teritorijos ganysis gyvuliai.

Dėl savo ypatingos vertės Ginučių ąžuolynas yra įtrauktas į tarptautinį ekologinį tinklą „Natura 2000“.

Parengta pagal Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos infortmaciją