TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE - DĖMESYS EDUKACIJOMS SAUGOMOSE TERITORIJOSE

Data

2019 10 18

Įvertinimas
0
Konf_Botanikos sodas2.jpg

Spalio 17 d. VU botanikos sode vyko 7-oji tarptautinė konferencija „Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos aspektai“. Konferencijoje pranešimą „Edukacinės erdvės saugomose teritorijose“ skaitė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė. 

Į renginį susirinko gausus būrys mokytojų ir ugdymo įstaigų vadovų, savivaldybių administracijų atstovų, besidominčių edukacinių erdvių kūrimo naujovėmis ir naudojančių jas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese.

Konferencijoje aptarta ES politika ir bioįvairovė, šiandieniniame pasaulyje aktualios ekologijos problemos. 

Pristatytos edukacijų saugomose teritorijose naujovės, ypač akcentuojant, kad organizuojant edukacinius užsiėmimus svarbiausia atskleisti šiuolaikinio žmogaus ir gamtos santykį, padėti vaikui suvokti, kad jis – gamtos dalis. Penkiuose Lietuvos nacionaliniuose parkuose ir trisdešimtyje regioninių parkų, rezervatų ir draustinių organizuojamos įvairiausios edukacinės programos: padedančios pažinti mišką, pelkę, upes, paukščius, bites, vaistinius ir valgomuosius augalus ir t.t. Naujas mokymosi galimybes atveria Gamtos mokyklos, kuriose interaktyviai galima ne tik sužinoti daug įdomių dalykų, bet netgi likti nakvoti. Konferencijos dalyviai pakviesti organizuoti savo mokiniams pamokas šiose erdvėse, lankytis pažintiniuose, mokomuosiuose takuose, gamtos ir etnografijos muziejuose, naudotis Saugomų teritorijų tarnybos išleistais mokomaisiais leidiniais.

Žaliosios edukacinės erdvės pedagogų pasitelkiamos kaip puiki, įtraukianti, patirtiniu mokymu grindžiama priemonė ir patiems mažiausiems, ir vyresnių klasių mokiniams.