2023-03-02

SVENCELĖS DRAUSTINYJE ATKURIAMAS HIDROLOGINIS REŽIMAS

Svencelės telmologiniame draustinyje vykdomi hidrologinio režimo atkūrimo darbai. Labiausiai reikia atkurti aukštapelkės šiaurinę dalį. Čia bus įrengta vienuolika įvairios konstrukcijos vandenį sulaikančių užtvarų.

Svencelės draustinyje jau atlikta 1,5 km ilgio senojo polderio pylimo vakarinės dalies rekonstrukcija, sujungiant ją su jau anksčiau rekonstruota rytine polderio pylimo dalimi.

Lietuvos ornitologų draugija kartu su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija vykdo gamtosauginį projektą „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“, kuriuo siekiama pagerinti sausinimo pažeistų aukštapelkės buveinių būklę ir išsaugoti jos gamtines vertybes. Norima atkurti retų ir nykstančių paukščių (ypač dirvinio sėjiko) bei augalų buveines, taip pat atkurti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą.

Gamtotvarkos darbais siekiama sustabdyti organinių ir maistinių medžiagų patekimą iš pažeistos pelkės į Kuršių marias bei Baltijos jūrą, taip mažinant jų eutrofikaciją.

Projektą finansuoja Baltijos jūros apsaugos fondas (Baltic Sea Conservation Foundation). Projekto pabaiga – 2023 metai.