2024-04-04

SVAJOJI APIE PRASMINGĄ GAMTOSAUGINĮ DARBĄ – GAL ŠIE DARBO PASIŪLYMAI TAU?

Domiesi gamtosauga ar prasminga veikla nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose? Nori dirbti kopų sargu ar saugomos teritorijos kraštovaizdžio specialistu? O gal esi ekologas ir domiesi biologinės įvairovės išsaugojimu?

Artėjant vasarai saugomų teritorijų sistemoje atsirado daug įdomių darbo pasiūlymų.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuruojanti saugomų teritorijų direkcijų veiklą, ieško net dviejų Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausių specialistų. Daugiau informacijos - https://vstt.lrv.lt/lt/administracine-informacija/konkursai/

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija siūlo darbą gamtoje ir visą vasarą būti kopų sargu bei vykdyti prevencinę veiklą Grobšto gamtiniame rezervate, Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje Nidoje ir Naglių gamtiniame rezervate. Daugiau galima sužinoti - https://nerija.lrv.lt/lt/administracine-informacija/karjera/

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ieško gamtosaugos eksperto labai įdomiam darbui projekte „Senųjų ąžuolų kelias auksavabaliui Lietuvoje ir Latvijoje“. Reikės atlikti auksavabalio rūšiai svarbių senų medžių stebėseną, vertinti jų būklę, sisteminti surinktus duomenis, supažindinti visuomenę su šiuo retu ir ypač saugomu vabalu. Jei įdomu, pasidomėk apie darbo pasiūlymą - https://zemaitijosnpd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/konkursai/

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija siūlo darbą net dviems Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistams, kurių darbo pobūdis - kraštovaizdžio, gamtos vertybių būklės bei lankytojų stebėsena ir analizė. Taip pat ši direkcija ieško Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vyr. specialisto, kurio darbo pobūdis būtų -  teikti išvadas dėl vidinės miškotvarkos projektų, dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms NATURA 2000 teritorijoms reikšmingumo, dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese. Daugiau informacijos - https://astd.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/karjera/

Tad jeigu esi gamtosauginio mąstymo žmogus, jei Tau rūpi gamtos išsaugojimas, dalyvauk įdomaus ir prasmingo darbo konkursuose! SAUgoma ir TAU!