2024-03-14

STATYBOS INSPEKCIJOS DARBUOTOJAI LANKĖSI TARNYBOJE

Siekdami glaudesnio ir darnesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos komanda susitiko su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovais. Susitikimo metu aptarti opiausi klausimai, susiję su statybos ir teritorijų planavimu  šalies saugomose teritorijose.

Vienas iš svarbiausių nagrinėtų temų – statybos bei teritorijų planavimo pažeidimai Kuršių nerijos nacionalinio parke. Susitikimo metu aptartas aplinkosauginių priemonių taikymas statybos ir teritorijų planavimas projektuose, vykdomuose šioje teritorijoje. 

Abi institucijos siekia užtikrinti, kad statybos būtų atliekamos laikantis griežtų aplinkosauginių standartų ir reikalavimų, kad būtų išvengta bet kokios žalos gamtai ir visuomenei.

Taip pat aptarta ir tarpusavio bendradarbiavimo proceso tobulinimo galimybės. Abi institucijos išreiškė norą glaudžiau bendradarbiauti ir dalintis informacija, siekiant efektyviau stebėti ir kontroliuoti statybos ir teritorijų planavimo veiklas saugomose teritorijose. Susitikimo metu buvo išreikštas abipusis institucijų susitarimas dėl tolesnio bendradarbiavimo stiprinimo, siekiant pasidalinti patirtimi ir žiniomis.

Susitikimo metu buvo pateiktos ir konkrečios rekomendacijos dėl tolesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo bei veiksmingumo didinimo. Abi pusės sutarė dėl tolesnio dialogo ir bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti tvarų ir atsakingą statybos, teritorijų planavimo ir valstybinės žemės kontrolės vystymąsi saugomose teritorijose taikant integruotą požiūrį į gamtos apsaugą.

Susitikimo organizatoriai – VSTT Statybos inspekcijos delegacijai pristatė Nacionalinį saugomų teritorijų lankytojų centrą, suteikiant Inspekcijos darbuotojams galimybę apžiūrėti teritorijos gamtinius ir kultūrinius objektus, susipažinti su jos unikaliu biologiniu ir geologiniu paveldu bei suvokti, kodėl šios teritorijos yra tokios svarbios ir reikalingos apsaugoti. 

Tikimasi, jog šis susitikimas – tai tik glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, suteiksiančio galimybę paspartinti ir efektyvinti įstaigų tikslų pasiekiamumą, pradžia.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos informacija