2024-02-07

PROJEKTO „LIFE FARMS FOR BIRDS“ PRISTATYMAS

Griežlė. E. Drobelio nuotrauka.

Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre vasario 8 d. vyks projekto „LIFE Farms for Birds“ („Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą“) pristatymas.

Pagrindinis projekto „LIFE Farms for Birds“ tikslas yra pagerinti projekto teritorijose perinčių nykstančių paukščių – griežlių, griciukų, raudonkojų tulikų, gaidukų, stulgių – populiacijų būklę. 

Siekiant gamtosauginių tikslų, projekto metu numatoma diegti inovatyvias, tvarias, gamtai ir klimatui palankias gyvulininkystės praktikas. Tikimasi, kad projekto metu sukurtos gerosios ūkininkavimo praktikos populiarės Lietuvos mastu. 

Projekto vizijoje – dialogas, atsiveriantis tarp įvairių interesų grupių, vedamas bendro siekio kurti tokią ateitį, kurioje tvarus ūkininkavimas ir paukščių apsauga žengia išvien.

Daugiau informacijos apie projektą: https://birdlife.lt/lifefarms-for-birds

Pristatymą organizuoja Lietuvos ornitologų draugija