>
2024-02-24

PARAMA UKRAINOS SAUGOMOMS TERITORIJOMS

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovė dr. Agnė Jasinavičiūtė, ne kartą pati asmeniškai dalyvavusi paramos Ukrainai iniciatyvose, akcentuoja, kad Tarnyba bei Saugomų teritorijų direkcijos stengėsi suteikti visokeriopą metodinę, institucinę ir realią pagalbą techninėmis gamtosauginėmis priemonėmis Ukrainos saugomoms teritorijoms. Džiaugiamės, kad kolegos iš Ukrainos vertina mūsų paramą ir gerąsias patirtis gamtosaugos srityje.

Vasario 24-ąją, solidarumo su Ukraina dieną, norime šiek tiek atsigręžti atgalios ir prisiminti bendradarbiavimo bei paramos Ukrainos saugomoms teritorijoms pavyzdžius.

Dar gerokai prieš karo pradžią buvo užmegzti ryšiai su Ukrainos nacionaliniais parkais. Buvo lankytasi „Meotidos“ nacionaliniame parke, vėliau ukrainiečiai svečiavosi Lietuvos saugomose teritorijose ir sėmėsi patirties. Prieš septynerius metus buvo surinkta ir nuvežta labdara Pietryčių Ukrainoje esančios saugomos teritorijos specialistams. 

Prieš dvejus metus prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, prisireikė realios pagalbos. Ukrainos pabėgėlius apsiėmė priimti saugomų teritorijų gamtos mokyklos. Dzūkijos nacionalinio parko gamtos mokykloje beveik dvejus metus gyveno pabėgėliai iš Ukrainos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Saugomų teritorijų direkcijos nuolatos siuntė paramos siuntas Ukrainos saugomoms teritorijoms: buvo perduoti visureigiai, kompiuteriai, elektros generatoriai, motoriniai pjūklai. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai paaukojo Ukrainos saugomoms teritorijoms apie kelis tūkstančius asmeninių lėšų, už kurias buvo nupirktos higienos priemonės.

Ukrainos ST vizitas_1.jpg

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba konsultavo Ukrainos Šiaurėje, Rivne regione (netoli sienos su Baltarusija) naujai įkurto nacionalinio parko „Pušča Radzivila" direkciją, kaip tvarkyti saugomą teritoriją, kaip ženklinti, įrengti pažintinius takus, dirbti gamtosauginio švietimo srityje. Buvo planuota, esant finansinėms galimybėms, čia įkurti nacionalinio parko lankytojų centrą. 

Vėliau Ukrainos saugomų teritorijų delegacija lankėsi Lietuvos saugomose teritorijose. Pagrindinis vizito tikslas - derybos dėl neseniai įsteigto nacionalinio parko „Pušča Radzivila“ koncepcijos kūrimo ir įgyvendinimo, humanitarinė pagalba Ukrainos saugomoms teritorijoms, dalijimasis gerąja patirtimi saugomų teritorijų srityje. Oficialiame vizite dalyvavo Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerijos atstovai, nacionalinių parkų „Desnyansko-Starohutskyj“, „Nobelskyi", „Podilski Tovtry", „Pušča Radzivila“ vadovai. Delegacijos atstovai kalbėjo apie sudėtingą situaciją dėl karo, dėkojo už jau suteiktą institucinę ir materialinę pagalbą bei išreiškė norą toliau glaudžiai bendradarbiauti su Lietuva.

Ukraina_Naujam nac parkui parama.jpg

Praėjusių metų pradžioje parama suteikta „Sviati Hori“ nacionaliniam parkui, esančiam Donecko srityje. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Saugomų teritorijų direkcijos dovanojo mikroautobusą, generatorius, motorinius pjūklus, krūmapjoves, kitas gamtosaugines priemonės. Ten dirbantiems specialistams itin reikalinga įvairi technika ir daiktai, atstatant suniokoto nacionalinio parko vertybes. 

Naujausia parama į Ukrainos saugomas teritorijas iškeliavo prieš porą mėnesių. Šį kartą Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija į „Synevyro“ nacionalinį parką išsiuntė granulių gamybos liniją. Mechanizmai buvo naudoti Žuvinto biosferos rezervate. Iš atsinaujinančio biokuro-šieno ar šiaudų buvo gaminamos granulės patalpų apšildymui. Ši parama itin reikalinga sudėtingoje ekonominėje situacijoje esančiai Ukrainos saugomų teritorijų sistemai. 

Parama Ukrainai.jpg

Ukrainos laukinė gamta yra ypatinga: miškai ir stepės, pelkės ir kalnai, uolėtos buveinės ir urvai, upės ir jūros, salpos ir net dykuma. Netrikdomuose miškuose, šlapynėse tarpsta daugybė retų, nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių. Biologinė ir kraštovaizdžio įvairovė - nacionalinis Ukrainos paveldas. Saugomos teritorijos Ukrainoje užima 6.8 % šalies ploto. Ukrainos saugomų teritorijų sistema panaši kaip ir Lietuvos: nacionaliniai parkai, nacionaliniai gamtos parkai, biosferos rezervatai, gamtos parkai, gamtos paveldo objektai, taip pat tarptautinės Ramsar vietovės. Didžiausias nacionalinis parkas – „Aukštutinės Pobožės“, esantis Chmelnickio srityje (daugiau nei 100 000 hektarų), o mažiausias yra „Derman-Ostroh“ nacionalinis parkas (apie 5500 hektarų).

Pasižvalgykite kokios ypatingos saugomos teritorijos yra Ukrainoje - https://wownature.in.ua/en/parks-and-reserves/

2022 m. vasario 24 d. rusijai pradėjus karą Ukrainoje dėl karo veiksmų pavojus iškilo ne tik žmonėms, bet ir ekosistemoms - didžiulė tarša (fizinė, cheminė), natūralių teritorijų naikinimas sunkiasvore karine technika ir pan. Kovos įvairiuose šalies regionuose sukėlė nestabdomus gaisrus pvz. kovų netoli Chersono pasėkmė - gaisrai Juodosios jūros biosferos rezervate, kurie sunaikino didžiulius plotus natūralių ekosistemų. Net ir pasibaigus karui ilgą laiką gamta bus pavojuje, dėl patirtos žalos, nesprogusių minų.

Skaičiuojama, kad 44% vertingų gamtinių teritorijų yra pavojuje.

Daugiau informacijos apie karo įtaką saugomoms teritorijoms: