2023-09-25

NUOTOLINIS SAUGOMŲ TERITORIJŲ STRATEGINIO PLANAVIMO APRAŠO PRISTATYMAS

Rugsėjo 28 d. 9.00 val. vyks Saugomų teritorijų strateginio planavimo aprašo pristatymas. Renginys organizuojamas nuotoliniu būdu. Tikimasi, kad parengtas aprašas supaprastins gamtotvarkos planų rengimo procesą ir gamtotvarkos priemonės bus taikomos efektyviau.

Būtina registracija. Sėkmingai užsiregistravusieji nuorodą į renginį gaus el. paštu.

Saugomų teritorijų strateginio planavimo aprašas buvo parengtas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos komandos, bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija. Jis įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 1 dienos.

Tai – vienas iš projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” rezultatų.

Renginio programa:

9.00–9.10 Įžanginis žodis. VSTT direktoriaus pavaduotojas Albertas Stanislovaitis.

9.10–9.30 Poreikis keisti Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašą. Pranešėjas: VSTT MAC gamtosaugos ekspertas Nerijus Žitkevičius.

9.30–10.30 Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų reglamentavimo esminiai pokyčiai. Pranešėjas: Teisės ekspertas Gintaras Gaidys.

10.30–11.30 Gamtotvarkos planai: efektyvesnė rengimo tvarka. Pranešėjai: VSTT MAC gamtosaugos ekspertas Nerijus Žitkevičius, Giedrius Vaivilavičius.

11.30–12.00 Klausimai, diskusija.