NEĮKAINUOJAMA NATŪRALIŲ PIEVŲ VERTĖ

Data

2019 09 28

Įvertinimas
0
Labai reta baltamargė šaškytė miškininkų tvarkomose pievose. M. Jankauskienės n.JPG

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kasmet organizuoja vertingiausių pievų ir pelkių tvarkymą. Šiemet perkant paslaugą buvo nušienauta 27 ha vertingiausių pievų ir pelkių, dar 16 ha pievų sutvarkyta direkcijos darbuotojų pajėgumais.

 Nors už lango jau ruduo, kartu su gūsingu lietumi žemėn pasipylė šalta kruša, bet mintimis   sugrįžkime į vasarvydį, į natūralias pievas.

Gaila, kad tokių rojaus kampelių vis mažiau, natūralios pievos beveik nebenaudojamos, nebešienaujamos, jos užželia krūmais, užpelkėja. Norint, kad gana miškingame kraštovaizdyje išliktų atviros erdvės, vertingos pievų buveinės, jas reikia šienauti, ganyti, bent jau kirsti krūmus ir menkaverčius medžius.

  Prie šio darbo prisideda ir miškininkai – Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys Žemaitijos nacionaliniame parke kasmet deklaruoja ir tvarko 70 ha natūralių pievų. Dar 93 ha šienauja mūsų direkcijai priskirtuose Reiskių ir Aukštojo tyro valstybiniuose telmologiniuose draustiniuose.  Ypač plačios pievų erdvės atkurtos pirmajame paminėtame draustinyje. Nušienautą biomasę išgabena į Žvėrinčių stumbrams ir kitiems gyvūnams maitinti.  Miškininkų šienaujamuose plotuose auga,  gyvena ar maitinasi daug retų saugomų rūšių:  sibiriniai vilkdalgiai, vyriškosios gegužraibės, didieji auksinukai, baltamargės šaškytės, baltajuosčiai melsviai, machaonai, juodieji apolonai, griežlės, vapsvaėdžiai, mažieji ereliai rėksniai, pievinės ir nendrinės lingės ir daugelis kitų.

Žemaitijos nacionalinio parko gyventojai taip pat labai prisideda prie vertingų pievų ir joje esančios biologinės įvairovės išsaugojimo, ačiū jiems! Atrodo nuošalios vietos, kalvos, pelkės, jokių sodybų, o viskas nušienauta, ganosi galvijai, avelės ar retai besutinkami arkliai. Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų krašto žmonėmis, jų darbštumu, supratingumu! Tik dirbdami kartu galime išsaugoti savo krašto unikalų išskirtinumą!

Marija Jankauskienė

Žemaitijos nacionalinio parko, Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus ekologė.