2022-01-05

NAUJI PLANAI ŽAGARĖS OZUI IR DOLOMITO ATODANGAI

Žagarės regioninio parko direkcija drauge su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos įgyvendina Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projektą GEOTOUR, kurio tikslas - padidinti lankytojų skaičių projekto teritorijoje, pasiūlyti naujas tvaraus pažintinio turizmo galimybes, sutelkiant dėmesį į geologinius ir geomorfologinius objektus bei ekspozicijas.

Viena iš pagrindinių Žagarės regioninio parko direkcijos veiklų įgyvendinant projektą – koncepcijos geologinių gamtos paveldo objektų sutvarkymui ir pritaikymui lankytojams Žagarės regioniniame parke parengimas. 

Rengdama koncepciją architektų komanda pirmiausia atliko tyrimą: įvertino Žagarės regioniniame parke esančius lankymui pritaikytus objektus - apžvelgė Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos saugomas teritorijas, esamas dviračių trasas, lankomus objektus ir jų geografiją, atliko Žagarės regioninio parko lankytojų poreikių analizę, esamos infrastruktūros vertinimą. 

Išanalizavę situaciją architektai pasiūlė įvairius galimus Žagarės ozo ir dolomito atodangos pritaikymo lankymui variantus. Žagarės dolomito atodangoje buvo siūloma įrengti atvirą geologijos muziejų ir parką su amfiteatru, skulptūrų parku ir kitais elementais. Dar vienas architektų pasiūlytas variantas – botanikos sodas su žaliuoju labirintu, žiemos sodu, šviesų instaliacijomis, apžvalgos aikštelėmis. Išanalizavus architektų siūlymus pasirinktas atviro geologijos muziejaus ir parko įrengimas. 

Žagarės ozo atnaujinimui taip pat siūlyti keli variantai. Išanalizavus architektų siūlymus,  pasirinktas kraštovaizdžio meno parkas. 
Tiek Žagarės ozo, tiek dolomito atodangos atnaujinimui parinkus po vieną architektų pasiūlytą variantą, koncepcijoje šie siūlymai buvo išplėtoti, aprašyti, pateikti brėžiniai ir schemos, planuojamų įrengti objektų sąrašas bei vizualizacijos.

Parengtą geologinių gamtos paveldo objektų sutvarkymui ir pritaikymui lankytojams Žagarės regioniniame parke koncepciją numatoma įgyvendinti etapais, teikiant paraiškas į įvairius fondus. Labai svarbu, jog įgyvendinant koncepcijos sprendinius bus laikomąsi vieningo ir kryptingo pritaikymo lankymui stiliaus Žagarės regioniniame parke. 

Parengta pagal Žagarės regioninio parko direkcijos informaciją