NAUJA VSTT INTERNETO SVETAINĖ

Data

2019 11 07

Įvertinimas
0
stalas.jpg

Jau kurį laiką informaciją apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) veiklą ir aktualijas interesantai gali rasti interneto svetainėje www.vstt.lrv.lt , o senoji www.vstt.lt interneto svetainė nuo šiol užsidaro.  Naujas institucinis VSTT tinklalapis sukurtas pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų,  įstaigų interneto svetainėms aprašą. 

Dauguma valstybinių įstaigų turi atnaujintas interneto svetaines su domeno dalimi ...lrv.lt. Tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės institucijas  ir įstaigas, parengtus norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

Institucinėje www.vstt.lrv.lt  interneto svetainėje rasite VSTT administracinę informaciją: įstaigos nuostatus, viziją ir misiją, planavimo dokumentus, valstybės tarnautojų užduotis, viešųjų pirkimų aktualijas ir kt.

Rubrikoje „Apie saugomas teritorijas“ sužinosite, kaip veikia saugomų teritorijų sistema, kiek turime nacionalinių ir regioninių parkų, draustinių ir rezervatų, susipažinsite su Natura 2000 ekologiniu tinklu, galėsite pasidomėti saugomų teritorijų statistika. Čia pateikta išsami informaciją apie Valstybinių parkų lankytojo bilietus. 

Rubrikoje „Veiklos sritys“ pristatoma kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, VSTT Metodinio analitinio centro veikla, galima sužinoti - kokie projektai vykdomi saugomose teritorijose. Šioje rubrikoje pateikta informacija apie gamtosauginį švietimą, saugomų teritorijų renginius bei iniciatyvas. 

Rubrikose „Teisinė informacija“ ir „Korupcijos prevencija“ pateikti teisės aktai, VSTT direktoriaus įsakymai, vidaus tvarkos taisyklės, saugomų teritorijų direkcijų nuostatai, kovos su korupcija programos ir kt.

Naujoje VSTT interneto svetainėje rasite nuorodą į Saugomų teritorijų valstybės kadastrą https://stk.am.lt/portal/ , kur kaupiama statistinė informacija apie saugomas teritorijas, gamtos paveldo objektus, galima rasti saugomų teritorijų žemėlapius.

www.vstt.lrv.lt rasite VSTT ir Saugomų teritorijų direkcijų kontaktus, vadovybės darbotvarkes. 

Kiekvieną dieną interneto svetainė pasipildo naujienomis, informacija apie renginius saugomose teritorijose.  

Atskira rubrika skirta Nacionaliniam saugomų teritorijų lankytojui centrui, kur pateikta išsami informacija apie lankytojų centre vedamas edukacijas ir ekskursijas. 

www.vstt.lrv.lt interneto svetainės pabaigoje galima rasti vizualines nuorodas apie aktualias projektines veiklas saugomose teritorijose, taip pat leidinius pdf formatu: „Gamtos vertybių būklė“, „Kaimo statyba“, metodinius vadovus po nacionalinius ir regioninius parkus. 

Kviečiame domėtis saugomų teritorijų aktualijomis naujoje www.vstt.lrv.lt interneto svetainėje!