KVIEČIAME DALYVAUTI PASITARIME DĖL PRADEDAMOS RENGTI SARTŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS

Gruodžio 8 d. 10 val. kviečiame dalyvauti pasitarime dėl pradedamos rengti Sartų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų), kuris vyks mišriu būdu: Sartų regioninio parko lankytojų centre (Vytauto g. 5, Dusetos, Zarasų r. sav.) ir nuotoliniu per MS Teams. Prie pasitarimo galite prisijungti per šią nuorodą:

Spauskite čia

Pasitarime kviečiame dalyvauti sąlygas planavimui išdavusių ir specialiųjų planų projektus derinsiančių bei suinteresuotų institucijų atstovus, seniūnaičius, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir visus suinteresuotus asmenis. Pasitarimo metu bus plačiau pristatyti planavimo tikslai bei uždaviniai, paaiškintos planavimo procedūros ir terminai, pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo tvarka, kiti aktualūs klausimai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Teritorijų planavimo dokumento medžiagą galite rasti www.tpdris.lt pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, TPD numeris laukelyje įvedus Nr. S-NC-00-21-173.

Sartų regioninio parko planavimo schemos planavimo tikslai:

  • nustatyti Sartų regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų, įskaitant kultūrinius draustinius ar kultūros paveldo vietoves, ribas, prireikus iš naujo nustatyti arba pakoreguoti esamas šios saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonos ribas;
  • nustatyti Sartų regioninio parko kraštovaizdžio apsaugai ir naudojimui reguliuoti skirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, kultūros paveldo kompleksinių objektų ir kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, taip pat kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones, sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims, miško medžių genetiniams ištekliams išsaugoti, numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus; numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos Bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę, planuoti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; numatyti priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Įvertinus poreikius ir galimybes, regioninio parko buferinės apsaugos zonoje numatyti priemones, mažinančias neigiamą veiklos poveikį ir saugančias šios saugomos teritorijos aplinką.

Jeigu turite klausimų susisiekite:

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Kraštovaizdžio apsaugos skyrius, vyr. specialistė Laima Dabregaitė (tel. 8 659 62909, el. paštas: [email protected]).

Planavimo dokumentų rengėjas: Gamtos paveldo fondas, projekto vadovas Zenonas Gulbinas (tel. 8 687 36243, el. paštas: [email protected]).

Sartų regioninio parko direkcija: el. paštas [email protected],. tel. 8 385 56849.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-29