2024-03-15

KOKIAS RIBAS GERMANTO REGIONINIAM PARKUI PLANUOTI PLUNGĖS RAJONE

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovai Plungės rajono mero kvietimu susitiko su gausiai susirinkusia Kantaučių bendruomene. Susitikimo tikslas - aptarti, kokiuose plotuose galėtų būti nagrinėjamos teritorijos regioniniam parkui Plungės rajone.

Teisinės prielaidos regioniniam parkui įsteigti sudarytos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, kurio sprendiniai integruoti į Telšių ir Plungės rajonų savivaldybių bendruosius planus, taip pat šio regioninio parko steigimo tikslus yra patvirtinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Kodėl naujo regioninio parko planavimui siūlyta ši platesnė, giliau į Plungės rajoną patenkanti teritorija?  Teritorija išlikusi nesuteršta ir turtinga vertybėmis. Tai išraiškinga kalvota Žemaitijos aukštuma, su vyraujančiu mozaikišku miškų ir pievų kraštovaizdžiu, kas įrodo, jog  Žemaitijos krašto žmonėms iš kartos į kartą besirūpinantiems savo žeme, rūpi  gamtos išsaugojimas, ilgalaikis tvarumas.

Ne mažiau svarbus žingsnis yra konsultuotis su visuomene dar pirminėje stadijoje. Kadangi didžioji Germanto  regioninio parko dalis būtų planuojama Telšių rajono savivaldybėje, apimant Germanto kraštovaizdžio, Abokų botaninį-zoologinį draustinius, būtent ten 2022-2023 m. prisidedant Žemaitijos nacionalinio parko direktoriui įvyko  pirminės konsultacijos su žemių savininkais, savivaldybės politikais, o š. m. kovo 13 d. įvyko susitikimas su Plungės rajone aktyviai veikiančia Kantaučių bendruomene. 

Susirinkimo metu bendruomenės atstovai išdėstė savo nuogąstavimus, išreiškė stiprias abejones dėl regioninio parko planavimo didesnėje teritorijoje, ypač įtraukiant Vilkaičių, Drūkčių, Paukštakių, Vaištarų kaimų apylinkes. Bendruomenė nepritarė, kad į preliminarias planuojamos teritorijos ribas būtų įtrauktos 2008 m. parengtos galimybių studijos dėl Germanto regioninio parko steigimo antroje ir trečioje alternatyvoje išbraižytos teritorijos, į pietus ir šiaurės vakarus nuo esamo Vilkaičių geomorfologinio draustinio.

Saugomų teritorijų planavimas yra sudėtingas procesas, todėl prieš pradedant planuoti buvo tikslinga išsiaiškinti vietos gyventojų, vietos savivaldos institucijų interesus ir lūkesčius. Vietos gyventojai kėlė esminius klausimus: kokia nauda vietos gyventojams bus įsteigus regioninį parką, ar bus sutvarkyti prasti keliai, ar bus kokios rimtos papildomos išmokų ir kompensacijų sistemos? Kartu reikšti ir nuogastavimai, kad įsteigus Germanto regioninį parką kelio atgal nebus, o valstybės institucijos yra neprognozuojamos dėl naujų apribojimų  „uždėjimo”, nėra garantijų, kad bus galima žemės ūkio veiklos plėtra, ypač didesnių fermų statyba. 
Susitikimo metu išdėstytos vietos gyventojų nuomonės ir užduoti klausimai yra labai vertingi ateities saugomų teritorijų planavimui, saugomose teritorijose gyvenančių ir veiklą vykdančių gyventojų skatinimo priemonėms ieškoti ir kurti.

Susitikime dalyvavusi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Rūta Lapinskienė komentavo, kad pradžia niekada nėra lengva, tačiau yra vilties, kad Lietuvoje už kelerių metų  bus įsteigtas 36-asis valstybinis parkas, o žmonės, gyvenantys ir turintys nuosavybę saugomoje teritorijoje, palaipsniui pajus naudas.